PARTNER PORTALU
  • BGK

Strategie innowacji w województwach Polski Wschodniej

  • Michał Wroński    25 września 2017 - 06:00
Strategie innowacji w województwach Polski Wschodniej
Zakłady Hispano-Suiza Polska, w Dolinie Lotniczej. Jedną z wiodących inteligentnych specjalizacji Podkarpacia jest przemysł lotniczy. (fot. www.dolinalotnicza.pl)

O konieczności rozwoju innowacyjności mówią politycy wszystkich ugrupowań – zarówno ci reprezentujący opcję rządzącą, jak i opozycję. Mówią o tym przedstawiciele władz centralnych, jak i samorządowych. Sekundują im w tym publicyści, naukowcy i przedstawiciele biznesu. Na ile jednak te apele przekładają się na konkretne działania?
  • W ramach rządowego Programu Rozwoju Przedsiębiorstw sformułowana została Krajowa Inteligentna Specjalizacja. Dokument ten określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I.
  • Przedsiębiorcy, których działalność wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację, mogą liczyć na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
  • Dalszy rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw zależy jednak od poprawy stanu infrastruktury oraz jakości ośrodków akademickich, a także ich współpracy z biznesem.
  • Ten i inne ważne tematy dla Polski Wschodniej będą szeroko dyskutowane podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego, który po patronatem PortalSamorzadowy.pl 27 i 28 września odbędzie się w Białymstoku.

Rząd wskazał 20 inteligentnych specjalizacji

Za „drogowskaz” wskazujący co zasługuje, a co niekoniecznie na przymiotnik „innowacyjny” można uznać Krajową Inteligentną Specjalizację, czyli dokument stanowiący część rządowego Programu Rozwoju Przedsiębiorstw i określający priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I. Wymienia on 20 „inteligentnych specjalizacji” z zakresu pięciu obszarów tematycznych (zdrowie społeczeństwo; biogospodarka rolno – spożywcza, leśno – drzewna i środowiskowa; zrównoważona energetyka; surowce naturalne i gospodarka odpadami; innowacyjne technologie i procesy przemysłowe). Ich rozwój zapewnić ma tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Czytaj : Te miasta najlepiej wykorzystują wiedzę i innowacje

Projekty wpisujące się we wskazane powyżej inteligentne specjalizacje mogą liczyć na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Po środki na wsparcie innowacyjności beneficjenci z obszaru województw Polski wschodniej mogą sięgać także do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (całkowita wartość wsparcia z tego źródła wynosi 485 mln zł).

Mając na uwadze listę zawartych w KIS priorytetów warto przyjrzeć się strategiom rozwoju województw Polski wschodniej. Na ile korespondują one z wyznaczonymi przez rząd kierunkami rozwoju? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie przyjrzeliśmy się strategiom rozwoju województw Polski wschodniej.

Lotnictwo, kosmonautyka, biogospodarka i ekonomia wody, czyli jakie innowacje chcą rozwijać województwa?

W przypadku strategii rozwoju województwa lubelskiego zwiększenie innowacyjności regionu zostało wskazane jako jeden z celów strategicznych, zaś metodą do osiągnięcia tego celu ma być m.in. wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego sektora biomedycyny oraz integrowanie badań naukowych i przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa i przetwarzania żywności. Z kolei w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020” wskazano biogospodarkę (pojęcie to jest traktowane bardzo szeroko, gdyż obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, produkcję pasz i przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, odnawialne źródła energii (biorafinerie, biopaliwa) zdrowie publiczne oraz przemysły i ekobines), medycynę i zdrowie, informatykę i automatykę, a także energetykę niskoemisyjną jako te obszary, w których przedsiębiorcy planujący realizację swych projektów mogą przede wszystkim liczyć na dofinansowanie z unijnych funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.