PARTNER PORTALU
  • BGK

Straże miejskie nie powinny ochraniać sądów

  • bad    12 czerwca 2015 - 17:11
Straże miejskie nie powinny ochraniać sądów

Straże miejskie będą ochraniać sądy? Fot. warszawa.so.gov.pl

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego nie zgadza się na oddelegowanie funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) do pełnienia zadań ochronnych w sądach.
Koncepcja ta była przedmiotem wniosku Wojciecha Węgrzyna, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, kierowanego do Grzegorza Karpińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i przewodniczego Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi).

Jak informuje Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) we wniosku tym wyrażono opinię o możliwości i konieczności oddelegowania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) do stałego pełnienia zadań ochronnych w budynkach sądów.

Policja sądowa niewystarczająco chroni sądy

W uzasadnieniu wskazano, że policja sądowa, do zadań której należy m.in. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów liczy zaledwie 1000 etatów i nie jest w stanie realnie zapewniać ochrony wszystkich budynków sądów, co powoduje, ze zadania to są w praktyce realizowane przez podmioty prywatne - firmy ochroniarskie, których pracownicy nie posiadają uprawnień do kontroli bagażu.

Czytaj też: Praca w straży miejskiej: nawet 40 osób na jedno miejsce

Wnioskodawca wskazuje, że do zadań straży gminnych należy m.in. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, ponadto strażnicy gminni, podobnie jak funkcjonariusze policji sądowej, mają prawo do przeglądania zawartości podręcznych bagaży.

W opinii Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego do zadań straży gminnych (miejskich) należy ochrona szeroko pojętego spokoju i porządku w miejscach ogólnie dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób, poprzez nadzorowane przestrzegania zasad współżycia społecznego, respektowaniu norm zachowania się w kontaktach społecznych i przy korzystaniu z urządzeń publicznych.

ZGWL dodaje, że z ustawy o strażach gminnych wynika wprost, ze do zadań straży gminnych należy wyłącznie ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, a nie ochrona bezpieczeństwa w tych miejscach, rozumiana jako ochrona obiektów w zakresie przestrzegania zakazu wnoszenia na ich teren broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych.

Gminy nie mają pieniędzy na ochronę sądów przez straże

- Ponadto niemożliwość „oddelegowania" funkcjonariuszy straży gminnych, rozumianego jako zobowiązanie ich do stałego wykonywania ochrony spokoju i porządku w budynkach sądów, przez prezesów sądów lub inne organy administracji rządowej, ma również podłoże normatywne. Tego typu zadanie z zakresu administracji rządowej nie zostało bowiem zlecone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego – czytamy w oświadczeniu ZGWL.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.