PARTNER PORTALU
  • BGK

Struzik: ministerstwo próbuje obejść wyrok Trybunału Konstytucyjnego

  • bad    11 lipca 2014 - 00:00
Struzik: ministerstwo próbuje obejść wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W czasie czwartkowego posiedzenia komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej posłowie poznali dwa projekty zmian w ustawie o janosikowym. Pierwszy zaproponowany przez resort finansów, drugi – przez samorząd Mazowsza.
Zapowiedź zmian przepisów jest efektem wyroku Trybunał Konstytucyjny, który do listopada 2015 roku nakazał poprawienie sytemu wyrównawczego dochodów samorządów.

Czytaj też: Przepisy o janosikowym są niezgodne z Konstytucją 

Zgodnie z tym, co sygnalizowali wcześniej samorządowcy, zmiany zaproponowane przez resort dotyczą wyłącznie województw, nie wprowadzają żadnych korekt także w stosunku do powiatów i gmin. Zmiany obejmują wyłącznie lata 2015-2016, ministerstwo zakłada, że w tym czasie powstaną nowe, kompleksowe przepisy.

Najważniejszym zarzutem przedstawicieli Mazowsza wobec projektu resortowego jest to, że nie dostosowuje wysokości janosikowego do bieżącej sytuacji finansowej województwa. Zaproponowano mechanizm progu 35 proc., ciągle jest to jednak procent liczony od dochodów sprzed dwóch lat.

W sytuacji, gdyby dochody podatkowe spadły, ministerstwo proponuje obniżkę w janosikowym, ale w wysokości jedynie 10 proc. – niezależnie od tego, jak bardzo drastyczny byłby to spadek i tylko na drugą połowę roku.

– Długo oczekiwana propozycja ministerstwa jest niestety próbą obejścia postanowień wyroku Trybunału możliwie najmniejszym kosztem. Rozwiązania zaproponowane przez ministra w żadnym stopniu nie wypełniają postanowień. Nasz projekt, w mojej ocenie, jest lepiej wypracowany, kompleksowy i – co najważniejsze – może być stosowany przez wiele lat – komentował marszałek Adam Struzik.

Zdaniem Rafała Szczepańskiego, pełnomocnika inicjatywny Stop Janosikowe, krótkoterminowość projektu uniemożliwia zaplanowanie przez samorządy jakichkolwiek wydatków i inwestycji, hamując tym samym ich rozwój.

Projekt ministerstwa finansów zakłada ponadto:

* podwyższenie progów dochodowych, przekroczenie których skutkuje obowiązkiem wpłat oraz zmniejszenie nadwyżki przeznaczonej na wpłaty,

* zagwarantowanie, że w wyniku dokonania wpłaty nie nastąpi spadek dochodów województw poniżej 125 proc. średnich dochodów podatkowych,

* ograniczenia listy województw korzystających z części regionalnej subwencji do tych, których dochody podatkowe, powiększone o subwencję wyrównawczą, będą niższe od 125 proc. średnich dochodów podatkowych.

Projekt Mazowsza przewiduje, by wpłaty na janosikowe nie traktować jako wydatek bieżący, bo nie służy realizacji zadań płacącego samorządu. Wpłaty stanowiłyby korektę dochodów jednostki samorządu terytorialnego i były ujmowane po stronie dochodów ze znakiem minus.

Ważną propozycją jest powołanie państwowego funduszu celowego w formie rachunku bankowego, o nazwie Wojewódzki Fundusz Solidarnościowy. Środki w nim zgromadzone rozdzielane byłyby po uzgodnieniu z reprezentacją samorządów.

Fundusz zasilałyby wpłaty na janosikowe – 95 proc. byłoby do bieżącego podziału między regiony, 5 proc. przekazywane by było na Wojewódzki Fundusz Solidarnościowy. Zgromadzone środki pokrywałyby ujemną różnicę między sumą faktycznie dokonanych wpłat a częścią regionalną subwencji ogólnej.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.