Struzik: Utworzenie województwa warszawskiego zwiększy administrację

- Przed każdymi wyborami pojawiają się pomysły tworzenia nowych województw. To po prostu gra na resentymentach - tak propozycje PiS ws. nowego podziału administracyjnego kraju komentuje marszałek Adam Struzik. Uważa, że podział statystyczny po roku 2020 przyniesie więcej korzyści województwu mazowieckiemu niż podział administracyjny.
Struzik: Utworzenie województwa warszawskiego zwiększy administrację
Utworzenie nowego województwa – stołecznego generuje koszty i zwiększa administrację- twierdzi Adam Struzik (fot.mazovia.pl)

Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik odniósł się do wypowiedzi czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak zapowiedzieli, że po wyborach PiS będzie dążyć do utworzenia dwóch nowych województw: środkowopomorskiego i warszawskiego.

Zdaniem Struzika to pomysł przynoszacy więcej kłopotów niż korzyści.

- Z analiz, jakie przeprowadzaliśmy, jasno wynika, że utworzenie nowego województwa – stołecznego generuje koszty i zwiększa administrację. Dodatkowy podział administracyjny do 2020 r. przyniósłby tylko same kłopoty – konieczność podziału majątku województwa i tworzenie nowej administracji dodatkowego regionu. Fundusze europejskie, które mamy do 2020 r., z kolei w ogóle nie są do podzielenia – te decyzje są już zamknięte – wyjaśniał marszałek Adam Struzik.

Województwo mazowieckie znacznie zróżnicowane 

Różnice w poziomie PKB (produktu krajowego brutto) w przeliczeniu na jednego mieszkańca pomiędzy Warszawą a najbiedniejszymi podregionami województwa wynoszą już ponad 4:1. Metodyka podziału środków w ramach polityki spójności Unii Europejskiej rozgranicza obszary wymagające największego wsparcia, których PKB per capita wyrażone w parytecie siły nabywczej nie przekracza 75 proc. średniej unijnej.

- Jak się okazuje, w skali całego województwa wydzielenie takie przyniosłoby podobne korzyści jak obecny podział statystyczny w obrębie NTS 2, z tym, że połowa mieszkańców województwa nie byłaby objęta dofinasowaniem z programu EFRR, lecz jedynie EFS. W perspektywie 2014-2020 w ramach RPO WM województwo otrzymało 2,1 mld euro. Gdyby nastąpił podział administracyjny lub statystyczny to Warszawa mogłaby liczyć na ok. 300 mln euro z EFS (brak możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych), a pozostała część województwa na około 1,8 mld euro. Tak więc kwota, jaka przypadłaby Mazowszu w obecnych granicach administracyjnych nie uległaby istotnym zmianom - podaje urząd marszałkowski.

Zarząd województwa mazowieckiego uważa, że podział statystyczny po roku 2020 przyniesie więcej korzyści województwu niż podział administracyjny, ponieważ podział administracyjny jest znacznie trudniejszy do przeprowadzenia w krótkim okresie, natomiast podział statystyczny nie powoduje dodatkowych kosztów administracyjnych i nie wymaga żmudnych prac legislacyjnych i woli politycznej.

Negocjacje z Eurostatem

W 2013 r., odrzucając wniosek Mazowsza, Eurostat stwierdził, że przy zmianie na podział „nieadministracyjny” istnieje konieczność zachowania przedziału liczby mieszkańców od 0,8 mln do 3 mln mieszkańców (ust. 2) w jednym NUTS 2.

Właśnie teraz istnieje możliwość podjęcia kolejnych negocjacji z Eurostat w sprawie nowego podziału statystycznego, tak by część Mazowsza pozostała w grupie NUTS-2 kwalifikujących się jako regiony słabiej rozwinięte.

W 2015 r. wspólne wystąpienie wojewody mazowieckiego i marszałka województwa mazowieckiego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju przyczyniło się do podjęcia prac nad delimitacją województwa mazowieckiego i ustaleniu granic dla dwóch NUTS 2 dla Mazowsza. Zarząd województwa mazowieckiego na wniosek GUS zaproponował również podział na podregiony – NUTS 3.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaleciło prezesowi GUS rozpoczęcie negocjacji z Eurostatem w tej sprawie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (6)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do Wara od Radomia: Rym udany i zrozumiały tekst, a więc kochaj życie jakie jest! Słowo! To podpalacz świata, zniszczy człeka i pozamiata!

Chełmianin N, 2015-10-01 13:39:59 odpowiedz

Do Chełmianin N: Dobre! Również bym bronił honoru żony, choć przez innych z PO został splamiony!

Wara od Radomia, 2015-10-01 12:13:53 odpowiedz

Do Wara od Radomia: Jak brakuje umiaru w rozumie, to się pisze co się umie. Słabe ego nie ma zdania swego, a Radom jest każdego!

Chełmianin N, 2015-10-01 09:07:21 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU