PARTNER PORTALU
  • BGK

Subwencja ogólna łaskawa dla oświaty

  • GK/men.gov.pl    4 listopada 2011 - 08:47
Subwencja ogólna łaskawa dla oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2012, przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów, wzrośnie w porównaniu do roku 2011 średnio o około 5,1 proc.
Taką prognozę zawiera projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Czytaj też: Samorządy protestują przeciw okrojonej subwencji oświatowej

Dokument przewiduje, że wysokość subwencji zależeć będzie od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Czytaj też: Najbliższe terminy dla subwencji oświatowej

Zastosowanie tego wskaźnika umożliwi, według MEN, przekazanie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządowych, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne samorządy wydatków na pensje nauczycieli.

W zastosowanej w rozporządzeniu kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji. Standard ten otrzymuje się dzieląc kwotę ogólną subwencji SO pomniejszoną o 0,25 proc. rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 szacuje się, że finansowy standard wyniesie 4 955 81 zł. A to oznacza, że w stosunku do 2011 r. wzrośnie o 5,1 proc., czyli o 238,80 zł.

Według resortu edukacji rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, bo dzieli ono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Na 2012 rok ustawa ta przewiduje część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 38 711095 tys. zł, czyli o 4,8 proc. wyższą w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2011 rok ( 36 924 829 tys. zł).

Na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli przyjętych do kalkulacji planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 resort szacuje, że podział kwoty 38 614 315 tys. zł (planowana na rok 2012 część oświatowa subwencji ogólnej pomniejszona o rezerwę) w podziale na poszczególne samorządy ukształtuje się następująco: gminy – 23 285 886 tys. zł, powiaty – 14 550 125 tys. zł, województwa – 778 304 tys. zł.

Treść rozporządzenia w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.