PARTNER PORTALU
  • BGK

Subwencja ogólna rozparcelowana

  • GK    27 marca 2012 - 07:00
Subwencja ogólna rozparcelowana

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 38,7 mld zł. Jest wyższa niż w 2011 r. o 4,8 proc. Tak wynika z przygotowanego przez resort finansów zestawienia rocznych kwot części subwencji ogólnej.
W ustawie budżetowej na 2012 rok subwencję ogólną dla gmin podzielono następująco: 6.227.108 tys. zł na część wyrównawczą i 651.052 tys. zł na część równoważącą. W przypadku powiatów na część wyrównawczą przeznaczono 1.506.807 tys. zł, a na część równoważącą – 1.068.692 tys. zł. Tymczasem część wyrównawcza subwencji ogólnej województw wyniosła 1.004.887 tys. zł., natomiast część regionalna – 687.172 tys. zł.

Jeśli chodzi o część oświatową subwencji ogólnej, to jej łączna kwota wynosi 38.711.095 tys. zł. Została ona zwiększona w stosunku do roku 2011 o 4,8 proc., czyli o 1.786.266 tys. zł. Jak informuje Ministerstwo Finansów zwiększenie tej kwoty związane jest z wprowadzoną 1 września 2011 r. siedmioprocentową podwyżką płac nauczycieli oraz planowaną podwyżką o 3,8 proc. od 1 września 2012 r. Resort zwiększył subwencję oświatową także z powodu zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Kwoty zostały wyliczone przy założeniu, że od 1 września 2012 r. sześciolatki pójdą do szkoły. Choć termin objęcia obowiązkiem szkolnym sześciolatków został przesunięty, wysokości subwencji nie zmieniono, ponieważ nie wiadomo ile dzieci sześcioletnich rozpocznie naukę w szkole.

Dodatkowo, jak tłumaczy resort, przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy poszczególne samorządy uwzględniono zwiększenie o 4,7 proc. liczby uczniów szkól podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wydzielona została rezerwa 0,25 proc. w wysokości 96.778 tys. zł, która została powiększona o 1 tys. zł, co wynika z zaokrąglenia kwot skalkulowanych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Zatem rezerwa wynosi 96.779 tys. zł.

Podział na poszczególne szczeble samorządów kwoty subwencji oświatowej, pomniejszonej o rezerwę wygląda następująco: gminy – 23.284.121 tys. zł, województwa – 761.736 tys. zł.
Dodatkowo na część rekompensującą dla gmin w budżecie przewidziano kwotę 25.000 tys. zł. Kwota ta przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków zajętych przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Dane ministerstwa o rocznych wpłatach samorządów, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012, jak również o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych znajdują się w tabelach tutaj. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.