PARTNER PORTALU
  • BGK

Subwencja ogólna: Tyle dostaną gminy, powiaty i województwa w 2017 r.

  • AW    30 sierpnia 2016 - 13:22
Subwencja ogólna: Tyle dostaną gminy, powiaty i województwa w 2017 r.
Planowana na 2017 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (fot.fotolia)

• W projekcie budżetu na 2017 r. na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości ponad 53,871 mld zł.
• Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST ma wynieść ponad 41,491 mld zł.
• Największy wzrost procentowy w stosunku do bieżącego roku zaplanowano w części regionalnej subwencji ogólnej, którą otrzymują województwa.
Na 2017 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 53 871 387 000 zł, tj. na poziomie wyższym o 1,6 proc. niż zaplanowano na 2016 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,

- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,

- części równoważącej dla gmin i powiatów,

- części regionalnej dla województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2017 w wysokości 41 491 536 000 zł.

- Subwencja ta, co do zasady, pozostaje na poziomie roku 2016 (z uwzględnieniem korekty środków na finansowanie szkół rolniczych). Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

Jak dodają projektodawcy, w związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę 1 449 473 000 zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych objętych subwencjonowaniem uległ zmniejszeniu. Zaplanowana na 2017 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględnia tego zmniejszenia.

- Środki te pozostawiono w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej i będą mogły być przeznaczone przez samorządy na zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach. Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 proc. od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – czytamy dalej.

W wyniku tych zmian planowane na 2017 r. łączne środki na zadania oświatowe ujęte w części oświatowej subwencji ogólnej pozostają na poziomie roku 2016, z uwzględnieniem korekty o kwotę 5 416 000 zł. Korekta ta wynika z przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół rolniczych do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w tej wysokości zostały przesunięte do części budżetowej, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2017 r. w wysokości 6 896 176 000 zł jest wyższa o 5,6 proc. od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2016 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2017 r. w kwocie 1 894 361 000 zł, jest o 10,5 proc. wyższa od kwoty zaplanowanej na 2016 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2017 r. w kwocie 1 112 966 000 zł, jest o 14,4 proc. wyższa od kwoty zaplanowanej na 2016 r.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.