PARTNER PORTALU
  • BGK

Subwencje, wpływy z PIT: Oto pełne zestawienie na 2018 r.

  • AW    13 grudnia 2017 - 16:30
Subwencje, wpływy z PIT: Oto pełne zestawienie na 2018 r.
(fot.pixabay)

Ministerstwo Finansów opublikowało pełne zestawienie zaplanowanych w projekcie budżetu 2018 r. kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw.
Jak podaje resort finansów, planowane na 2018 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tabele z kwotami dla każdego samorządu publikujemy w dziale multimedia

Gminy

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 8 126 396 000 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 495 538 000 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 613 858 000 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 17 000 000 zł.

Powiaty

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 3 353 036 000zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 080 888 000 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1 272 148 000 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2 080 888 000 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Województwa

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2018 r. wynosi 1 177 802 000 zł. Składa się ona z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2018 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa. Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 52 proc. - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 proc. średniej stopy bezrobocia w kraju,

- 48 proc. - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125 proc wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W 2018 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej JST planowana na rok 2018 wynosi 43 079 335 000 zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 1 169 799 000 zł, tj. o 2,8 proc.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r.,

b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9 417 000 zł zostały przesunięte z części 3 oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,MultimediaREKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • Magda, 2018-02-19 12:42:10

    Jak sobie pomyślę o kolejkach w urzędzie i tych średnio miłych paniach za szybą, to aż serce mi się cieszy kiedy przypomnę sobie, że mogę prosto rozliczyć się za pomocą podatnik info przez internet. Uff. Jak dobrze, że dzisiejsza technologia nam na to pozwala.