PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie ma budżet. Bez kredytu i bez zobowiązań

  • PAP    30 grudnia 2009 - 21:15

O ponad 257 mln zł większy od tegorocznego budżet dla woj. świętokrzyskiego na przyszły rok uchwalili w środę radni sejmiku w Kielcach. Świętokrzyskie to jedyne województwo, które nie spłaca kredytu, nie emitowało obligacji i nie zaplanowało zaciągnięcia zobowiązań w 2010 roku.
Sięgające 580 mln zł wydatki regionu przewyższą o ponad 93 mln zł dochody. Deficyt ma być sfinansowany w całości przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych.

Niemal połowę dochodów stanowić będą środki pomocowe Unii Europejskiej i związane z nimi dotacje z budżetu państwa, ponad 30 proc. - subwencje, a 20 proc. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą, prognoza wpływów z udziałów w podatkach CIT i PIT jest o 20 proc. niższa w stosunku do planu na rok bieżący.

Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu unijnego przekroczą 297 mln zł. Wkład własny do zadań współfinansowanych z UE zarezerwowano w wysokości prawie 99 mln zł. Największe inwestycje zaplanowano w dziedzinie transportu i łączności - ponad 284 mln zł, z tego na budowę, modernizację i remonty oraz utrzymanie dróg - ponad 232 mln zł.

Dofinansowanie zakładów opieki zdrowotnej na realizację inwestycji, remontów i zakupów sprzętu medycznego przekroczy 42 mln zł, z tego 13 mln zł stanowić będzie wkład własny do realizowanych przez placówki ochrony zdrowia projektów z udziałem środków europejskich.

Ponad 40 mln zł przeznaczy się na utrzymanie wojewódzkich instytucji kultury oraz ochronę dziedzictwa narodowego. Do szkół i placówek oświatowych trafi ponad 19 mln zł - znacznie więcej niż w latach poprzednich i o ponad sześć mln zł więcej niż z subwencji oświatowej.

Ponad osiem mln zł przewidziano na wydatki inwestycyjne i bieżące związane ze sportem i kulturą fizyczną. Pieniądze te trafią do gmin i powiatów m.in. jako wsparcie programu "Moje boisko - Orlik 2012", a także jako dofinansowanie inwestycji służących poprawie stanu istniejących obiektów.

Niższe wydatki - w odniesieniu do projektu budżetu na 2009 rok - zaplanowano dla rolnictwa i łowiectwa; zadania te będą jednak finansowane nie z dochodów własnych, lecz z dotacji celowych z budżetu państwa. Dotacje na melioracje wodne mają być niższe od tegorocznych o 17 mln zł (spadek o 250 proc.), a na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o 1 mln zł (spadek o 24 proc.).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.