PARTNER PORTALU
 • BGK

Szkolenia na asystenta rodziny ustalone

 • GK    17 października 2011 - 11:54
Szkolenia na asystenta rodziny ustalone

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodnił m.in. projekt rozporządzenia o szkoleniach na asystenta rodziny.
Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej określa zakres programowy szkolenia, liczbę godzin, a także kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenie.

Czytaj też: Asystent dla rodziny

Ponadto rozporządzenie, w ramach szkolenia obejmującego nie mniej niż 230 godzin, obliguje każdego uczestnika do odbycia praktyk pod kierunkiem asystenta rodziny lub innego specjalisty pracy z rodziną w instytucji zajmującej się prowadzeniem pracy z rodziną w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin.

Czytaj też: Asystenci rodziny dostaną dopłaty

Projektowane rozporządzenie wskazuje również kwalifikacje, które powinny posiadać osoby przeprowadzające wskazane szkolenia. Wykształcenie tych osób każdorazowo winno odpowiadać zakresowi tematycznemu prowadzonej części szkolenia. Kolejnym wymogiem – w odniesieniu do osób prowadzących szkolenie – jest posiadanie przynajmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w zakresie problematyki rodzinnej, odpowiadającej zakresowi tematycznemu szkolenia, co będzie gwarantowało profesjonalizm organizowanych szkoleń.

Ponadto, szkolenie w zakresie aspektów praktycznych związanych z pracą asystenta, mogą prowadzić osoby posiadające 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie problematyki rodzinnej, odpowiadającej zakresowi tematycznemu szkolenia oraz 8-letnią praktykę w realizacji zadań z zakresu problematyki, z której prowadzone będzie szkolenie.

Podczas posiedzenia zespołu strona samorządowa spytała czy są zapewnione środki finansowe dla samorządów na realizację tych zadań.

MPiPS uznało, że szkolenia na asystenta rodziny są zadaniem własnym gminy, ale od 2012 r. rozpocznie się 3-letni program (w formie konkursu), w ramach którego można będzie zdobyć środki na szkolenia (35-76 mln zł).

Dodatkowo na wniosek strony samorządowej wprowadzono do art. 10 ustawy zapis, że samorządy mają możliwość, a nie obowiązek zatrudnienia asystenta, więc koszty nie muszą być wysokie.

Samorządowcy ustalili także, że szkolenia na kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej będą finansowane ze środków własnych powiatów, ale – podobnie jak przy szkoleniach na asystenta rodziny– będzie można starać się o środki z programu MPiPS.

Natomiast w sprawie szkolenia kandydatów do przysposobienia dziecka ustalono, że będzie to zadanie zlecone – finansowane z budżetu państwa (do tej pory było to zadanie własne powiatu).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • as, 2013-08-12 13:19:19

  sungiel takiej pracy ię nie dostanie po kilkudniowym szkoleniu , to minimum 231 godz i roczny staż
 • WSEIiI w Poznaniu, 2012-01-19 08:59:43

  Szanowni Państwo, asystent rodziny to nowa profesja w katalogu zawodów, która pojawiła się na rynku pracy wraz z wejściem w życie nowej ustawy 1 stycznia 2012 roku. Podstawowe zadania asystenta rodziny to prowadzenie poradnictwa i edukacji, udzielanie pomocy, współpraca z jednostkami administracj...i i organizacjami pozarządowymi, sporządzanie wniosków i opinii oraz inne działania na rzecz rodzin będących w trudnej sytuacji. Z ustawy wynika, że o pełnienie funkcji asystenta rodziny może ubiegać się osoba, która legitymuje się wykształceniem wyższym na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształceniem wyższym na dowolnym kierunku, jednak uzupełnionym odpowiednim szkoleniem. Dodatkowym warunkiem zatrudnienia jest również udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną. O stanowisko to mogą też się starać osoby z wykształceniem średnim, jednak muszą one odbyć szkolenia, a także posiadać co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku o podobnym profilu. Zaplanowano, że aby asystent skutecznie i efektywnie wywiązywał się z nałożonych na niego obowiązków, nie może pracować z więcej niż z 20 rodzinami w tym samym czasie. Dlatego, w zależności od potrzeb, gminy i powiaty będą musiały zatrudnić od kilkunastu do nawet kilkuset specjalistów w tej dziedzinie, dlatego warto kształcić się w tym kierunku. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu prowadzi studia podyplomowe i szkoli w tym zakresie. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu  rozwiń
 • JOTKA, 2011-10-18 06:57:59

  Święta racja! Takie doswiadczenie ma nieliczna grupa osób. I oby nie stało sie tak ze znajomy króliczka będzie ...