PARTNER PORTALU
  • BGK

Szkolenia urzędników bez podatku VAT

  • ZWI    15 listopada 2011 - 19:39
Szkolenia urzędników bez podatku VAT

Usługi szkoleniowe dla pracowników samorządowych są zwolnione z podatku VAT, jeśli tylko są w całości finansowane z pieniędzy publicznych – wyjaśnia dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Izba Skarbowa w Łodzi interpretowała przepisy prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług podnoszących kwalifikacje zawodowe lub umożliwiających przekwalifikowanie zawodowe na wniosek jednoosobowej firmy (Sygn.: IPTPP2/443-328/11-4/AW).

Głównym przedmiotem działalności tej firmy jest prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej z zakresu obowiązujących ustaw samorządowych (m.in.: szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych skierowane do specjalistów ds. zamówień publicznych, szkolenia dla służb księgowych z zakresu sprawozdawczości budżetowej, prawidłowości stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wielu innych przepisów stosowanych w jednostkach sfery budżetowej).

Szkolenia prowadzone są przez wnioskodawczynię w formie otwartej. Odbiorcami szkoleń są pracownicy instytucji publicznych tzn. jednostek samorządu terytorialnego (urzędów gmin, miast, starostw powiatowych) i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego jak np. szkoły muzea, biblioteki.
 Szkolenia prowadzone przez Wnioskodawczynię obejmują, nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem a także nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Szkolenia w 100 proc. są finansowane ze środków publicznych i podnoszą kwalifikacje zawodowe beneficjentów organizowanych szkoleń.
Wnioskodawczyni nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stąd pytanie czy prowadzone przez wnioskodawczynię szkolenia są szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe lub umożliwiającymi przekwalifikowanie zawodowe, organizowanymi na rzecz podmiotów publicznych, w całości finansowanymi ze środków publicznych, które mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Dyrektor łódzkiej izby skarbowej odpowiada twierdząco.

Przypomina też, że 1 stycznia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:
- jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
- uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.