PARTNER PORTALU
 • BGK

Szokujące wykonanie budżetu znanego śląskiego miasta

 • Piotr Toborek    30 marca 2016 - 05:00
Szokujące wykonanie budżetu znanego śląskiego miasta
Planowanie inwestycji z unijną dotacją wiąże się z ryzykiem (fot.fotolia)

• Według danych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w 2015 roku w zaledwie 26,5 proc. wykonano planowane wydatki majątkowe.
• Dochody majątkowe w 2015 roku zostały wykonane na niespotykanie niskim poziomie – 6,2 proc.
• Jak to możliwe?
W budżecie Siemianowic Śląskich realizowanym w roku 2015 doszło do potężnego spadku w sferze zarówno wykonania wydatków, jak i dochodów majątkowych.

Według danych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w 2015 roku w zaledwie 26,5 proc. wykonano planowane wydatki majątkowe.

Dotychczasowo najsłabsze wykonanie planowanych uchwałą budżetową wydatków majątkowych miało miejsce w 2014 roku, było to 63 proc.

Dochody majątkowe w 2015 roku zostały wykonane na poziomie 6,2 proc., do tej pory zostały wykonane najsłabiej w roku 2012, było to 84,2 proc.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na wykresie wykonanie dochodów majątkowych przez śląskie miasta w 2015 roku:

Wydatki majątkowe to wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Problem dotyczy roku 2015, czyli pierwszego po wyborach samorządowych. W Siemianowicach budżet przygotowywał poprzedni prezydent Jacek Guzy, ale realizował rządzący od listopada 2014 Rafał Piech.

Postawiliśmy, za pośrednictwem rzecznika, prezydentowi Siemianowic pytanie o przyczyny tak niespotykanie niskiego wykonania budżetu, po kilku dniach oczekiwania urząd przygotował odpowiedź, w której czytamy: 

"Informujemy, że dopiero pod koniec 2015 roku zaczęto rozpisywać konkursy o dotacje z UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 (ZIT), nie wpłynęły dochody na prognozowaną kwotę około 30 mln zł. Procedura konkursowa przedłużyła się z uwagi na kontraktację zadań z Komisją Europejską oraz uzgodnieniami na szczeblu samorządowym".

I tyle. Jak widać, w siemianowickim magistracie woleliby o całej sprawie jak najszybciej zapomnieć.

– Takie tłumaczenie mnie nie przekonuje, problemy z przesunięciem dotacji z UE dotyczą wszystkich miast, nie tylko Siemianowic – mówi jeden z przeciwników obecnego prezydenta Franciszek Małecki-Trzaskoś.

– Nawet jeśli w kampanii wyborczej poprzedni prezydent złożył wiele nieuzasadnionych obietnic, na realizację których nie było pokrycia w budżecie, to po pierwsze po wyborach prezydent Piech miał czas na weryfikację tych obietnic, po drugie trzeba pamiętać, że Siemianowice nie były tu wyjątkiem, w innych miastach też była kampania i też wiele obiecywano, ale nigdzie nie ma tak fatalnych wskaźników wykonania budżetu – dodaje.

Na wykresie wykonanie wydatków majątkowych w 2015 r.:

Więcej zrozumienia dla siemianowickiego samorządu ma Henryk Gryko, skarbnik województwa podlaskiego z wieloletnim doświadczeniem.

– Oczywiście, że wyniki są tu złe, ale ja jestem w stanie zrozumieć, że tak się wydarzyło. To zapewne wynik postawienia na fundusze unijne – domyśla się Gryko.

– Od lat mówię, że podział unijnych środków powinien wyglądać inaczej, bo teraz samorządy muszą ryzykować, zakładają, że pieniądze dostaną, a jak nie, to mamy taką sytuację jak w omawianym przypadku.

Podlaski skarbnik dodaje jeszcze:

– Zmorą funduszy unijnych są konkursy. Konkursy to można organizować w wyborach Miss Polonia, dzieleniem funduszy unijnych powinny zająć się władze samorządowe, a teraz robią to fachowcy, którzy jednak nie znają sytuacji i potrzeb samorządów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • daro, 2016-03-30 14:01:11

  Do audyt: ale nie zweryfikowali w grudniu 2015 roku
 • sas, 2016-03-30 11:43:01

  Do audyt: "zgadzałoby się" nawet w ponad 100%, jak np. w Częstochowie. Gratuluję rzeczowego komentarza - ignorancja radnych, prezydentów miast, dziennikarzy i wiekszości mieszkanców w sprawach podstaw gospodarki finansowej samorządów jest przerażająca, a podatność na bezczelne i bezkarne... manipulacje sprawozdawczością budżetową gmin - niepojęta. Gminy nagminnie "ukrywają" w sprawozdaniach z wykonania budżetu relacje wykonanie-plan pierwotny (z uchwały budżetowej), opowiadając niewiele mówiące bajki o wykonaniu poszczególnych pozycji w relacji do wprowadzonych w nim zmian w trakcie roku. Mechanizm manipulacji medialnej jest prosty: - miasto uchwala wysoki plan inwestycji np. 847 mln zł (Gliwice, 2015) - "idzie" w miasto informacja jak wysoko, jak dobrze... - potem w ciągu roku do samego jego końca "urealnia się" plan do poziomu 717 mln zł, mało kto o tym wie... - potem się sprawozdaje wykonanie - 613 mln zł i pisze o niezłym wykonaniu 85% planu po zmianach, a milczy, że to tylko 72% pierwotnego planu.Tu akurat czyli w Gliwicach i tak nieźle.  rozwiń
 • audyt, 2016-03-30 09:37:37

  O co tyle hałasu? Z jakim planem autorzy porównywali wykonanie dochodów i wydatków? Z grudnia 2014? Jeżeli tak to w 70% jednostek gminnych mają barki wykonania powyżej 50%. jeśli przedmiotem analizy był plan po zmianach z grudnia 2015 roku to ewidentnie Siemianowice nie skorygowały w odpowiednim cza...sie przed zakończeniem roku budżetu miasta. Jakie wnioski? Brak podstaw do wyciągania takich wniosków jak autor artykułu na podstawie jednego dokumentu z wykonania budżetu. Analitykom takich wieści powinno być wiadomo, że plan budżetu jest zmiany wielokroć w roku budżetowym, gdzie ustalane jest prawdopodobieństwo dochodów czy potrzeba zmiany wydatków. W przypadku dochodów majątkowych z dotacji i sprzedaży majątku ich oszacowanie na rok z wyprzedzeniem może jednie zrobić "wróżka" lub można ustalić stan faktyczny w oparciu o sporządzone akty notarialne sprzedaży majątku i/lub podpisane umowy na dotacje, z których środki finansowe będą sukcesywnie wpływać do budżetu jednostki w roku badanym. Dla weryfikacji moich tez proszę porównać w kilku miastach plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na rok 2015 z uchwalony w grudniu 2014 roku lub na samym początku 2015 roku z wykonaniem budżetu 2015. Wtedy okaże jakie są znaczące odchylenia w praktycznie w każdej jst. A jaki wniosek z prezentowanego rankingu? Jednie taki, że Siemianowice w odpowiednim czasie nie skorygowała planu dochodów i wydatków majątkowych. Siemianowice mogły to zrobić np. 30 grudnia 2015 roku i wtedy plan i wykonanie prawie by się zgadzało w 100%.  rozwiń