PARTNER PORTALU
  • BGK

Szwajcarskie inwestycje w rozwój Polski

  • GK    29 czerwca 2012 - 16:22
Szwajcarskie inwestycje w rozwój Polski

Zakończono etap kontraktacji środków przyznanych Polsce w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Podsumowanie zaakceptowanych projektów odbędzie się 3 lipca w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Na realizację kilkudziesięciu projektów mających na celu wyrównanie różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznych między Polską a krajami Europy Zachodniej przeznaczono blisko 500 milionów franków szwajcarskich. Szczegółowe podsumowanie zaakceptowanych projektów zostanie przedstawione 3 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Na mocy umowy międzynarodowej zawartej 20 grudnia 2007 w Bernie Szwajcaria przeznaczyła 489 milionów CHF na wsparcie rozwoju Polski. Ten program to nie tylko znaczące wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczna inspiracja dla beneficjentów do własnego rozwoju oraz do wymiany dobrych praktyk, wiedzy i doświadczenia pomiędzy krajami.

Głównym zamysłem inwestycji realizowanych w ramach programu jest wyrównanie różnic w rozwoju ekonomicznym między Polską a krajami Europy Zachodniej oraz w ramach rozwoju regionalnego, pomiędzy poszczególnymi województwami w Polsce.

Szwajcaria dofinansowała znaczące inwestycje w infrastrukturę i środowisko, rozwój programów bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie zasobami ludzkimi, wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój partnerstwa pomiędzy polskimi i szwajcarskimi samorządami.

Stroną ściśle współpracującą przy rozdysponowaniu funduszy trafiających do Polski w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wśród instytucji realizujących projekty współfinansowane przez program znajdują się między innymi: samorządy gmin, powiatów i miast, Główny Inspektorat Sanitarny, Komenda Główna Policji oraz szereg stowarzyszeń i jednostek naukowych.

Aby zapewnić spójny rozwój Polski, zwiększyć ochronę granic strefy Schengen, poprawić jakość życia jej mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury, inwestycję w kapitał ludzki i rozwój aktywności społecznej, a także by chronić bioróżnorodność, rząd Szwajcarii przeznaczył fundusze w ramach pięciu priorytetów: bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, środowisko i infrastruktura, sektor prywatny; rozwój społeczny i zasobów ludzkich oraz alokacje specjalne.

Szczegóły dotychczasowego wdrażania programu zostaną omówione podczas konferencji w dniu 3 lipca br., która rozpocznie się o godzinie 11.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Zaprezentowane zostaną najważniejsze projekty, które otrzymały szwajcarskie wsparcie. Większość projektów będzie współfinansowana przez instytucje je realizujące (w tym województwa, gminy, powiaty). Podczas konferencji odbędzie się także dyskusja panelowa nt. wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.