Szykuje się nowelizacja ustawy o obligacjach. Rząd przyjął założenia

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu nowelizacji ustawy o obligacjach, a także o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Zmiany mają wspierać rozwój rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych.
Szykuje się nowelizacja ustawy o obligacjach. Rząd przyjął założenia

Nowe regulacje mają dotyczyć głównie: emitentów, nabywców obligacji komercyjnych, w szczególności: banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także organizatorów emisji, czyli głównie banków.

"Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych (obligacje emitowane przede wszystkim przez banki, przedsiębiorstwa niefinansowe oraz samorządy). Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której ich emisja będzie pełnić istotną i uzupełniającą, w stosunku do kredytów bankowych, rolę źródła pozyskania kapitału" - wskazano w komunikacie CIR po posiedzeniu rządu.

Proponowane zmiany w ustawie zakładają zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu przez jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących niektórych obowiązujących przepisów, tak, aby uczestnicy rynku mieli pewność, że prawidłowo z nich korzystają.

Podkreślono, ze w planowanych przepisach uwzględniono też nowe zjawiska, jakie pojawiły się na rynku kapitałowym w ciągu ostatnich lat.

"Chodzi przede wszystkim o Catalyst. To system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzony przez GPW w Warszawie oraz BondSpot SA. Stworzenie Catalyst pozytywnie oddziałuje na płynność nieskarbowych papierów dłużnych na rynku wtórnym, a przestrzeganie obowiązków informacyjnych przez emitentów i stała wycena rynkowa dodatkowo sprzyjają stabilności i pewności obrotu. Do projektu zostanie też wprowadzona instytucja zgromadzenia obligatariuszy, jako reprezentacji ogółu uprawnionych z obligacji danej serii wobec emitenta" - napisano w komunikacie.

Czytaj też:  Obligacje na Catalyst dają zarobić

CIR poinformował też, że w nowych przepisach przewidziano rozszerzenie zakresu instrumentów dostępnych emitentom. "Chodzi o możliwość emisji obligacji wieczystych (nie podlegają wykupowi, a świadczenie emitenta względem obligatariuszy polega na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej) i obligacji podporządkowanych (obligacje, z których zobowiązania w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji)" - czytamy w komunikacie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Na podstawie komentaży prasowych nie da się oceniać pomysłu. Poczekajmy na projekt ustawy. Żeby się tylko nie okazało, że prawdziwym celem zmiany ustawy o obligacjach (wg. mnie jednej z leprzych) będzie np pozbawienie JST możliwości emitowania obligacji przychodowych wyłączających ich warto...ść z limitu zadłużenia. Pozdrawiam, Grzegorz Skwarski Wspólne Przedsięwzięcia - Niezależna Grupa Ekspercka. rozwiń

g.skwarski@wpnge.org, 2013-04-17 21:36:15 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU