Taka jest średnia kwota bazowa na mieszkańca

- W 2014 r. kwota bazowa średnia kwota bazowa w kraju wyniesie 2 768,24 zł na mieszkańca - informuje Ministerfstwo Finansów.
Taka jest średnia kwota bazowa na mieszkańca

Ministerstwo Finansów co roku oblicza średnią kwotę bazową w kraju (Kbk). Ma ona znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki.

Średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj też: Oni potrafią korzystać z funduszu sołeckiego

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2014 zostały przyjęte wielkości:

- wykonane w 2012 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2013 roku;

- liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2012 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU