PARTNER PORTALU
  • BGK

Taka jest średnia kwota bazowa na mieszkańca

  • AT    29 sierpnia 2013 - 09:48
Taka jest średnia kwota bazowa na mieszkańca

- W 2014 r. kwota bazowa średnia kwota bazowa w kraju wyniesie 2 768,24 zł na mieszkańca - informuje Ministerfstwo Finansów.
Ministerstwo Finansów co roku oblicza średnią kwotę bazową w kraju (Kbk). Ma ona znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki.

Średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj też: Oni potrafią korzystać z funduszu sołeckiego

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2014 zostały przyjęte wielkości:

- wykonane w 2012 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2013 roku;

- liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2012 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.