PARTNER PORTALU
  • BGK

Tańsze szkolenia strażników gminnych

  • GK/mswia.gov.pl    8 listopada 2011 - 07:25
Tańsze szkolenia strażników gminnych

Minister spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt rozporządzenia, dzięki któremu samorządy i straże gminne wydadzą mniej pieniędzy na szkolenia strażników.
Powołanie komisji egzaminacyjnej leży w gestii właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Odbywa się na pisemny wniosek podmiotu szkolącego. W praktyce straże gminne (miejskie) szkolone są przez podmioty prywatne, na przykład ośrodek szkolenia w Dębe koło Warszawy, w Gdańsku, czy w Tychach, jak też, w przypadku straży dużych, takich jak Straż Miejska m. st. Warszawy, szkoleniem podstawowym strażników zajmują się wyspecjalizowane komórki organizacyjne tych straży. Oznacza to, że jedynie na terenie kilku województw funkcjonują ośrodki szkolenia specjalizujące się w tych szkoleniach.

Jak wynika z informacji przekazanych do Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA, komendanci wojewódzcy policji, na terenie działania których znajdują się ośrodki szkolenia straży gminnej (miejskiej), mają kłopoty ze skompletowaniem komisji egzaminacyjnej. Problemy powstają zwłaszcza gdy wśród uczestników szkolenia podstawowego znajdują się osoby będące przedstawicielami tylko jednej straży, w szkoleniu biorą udział strażnicy i komendant z jednej nowopowstałej straży, wszyscy uczestnicy kursu to strażnicy, którzy mają docelowo zostać komendantami lub gdy uczestnikiem kursu są strażnicy ze straży gminnej (miejskiej) znacznie oddalonej od miejsca szkolenia.

Proponowane przez rozporządzenie rozwiązanie ma umożliwić komendantowi wojewódzkiemu policji bardziej elastyczny dobór członków komisji ze strony jednostek straży gminnych (miejskich). MSWiA proponuje, by w pierwszej kolejności komisje tworzyli komendanci albo upoważnione przez nich osoby, spośród jednostek straży gminnych biorących udział w szkoleniu.

Projekt został wypracowany przez zespół do spraw współpracy ze strażami gminnymi (miejskimi) – organ pomocniczy ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tworzą go – oprócz przedstawicieli MSWiA – przedstawiciele samorządu terytorialnego, reprezentanci Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwagi do projektu zgłosiła m.in. Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej, domagając się rozszerzenia zakresu nowelizacji o możliwość wprowadzenia skróconej formy szkolenia podstawowego dla osób z określonym wykształceniem (w tym absolwentów studiów prawniczych, administracyjnych, czy bezpieczeństwa narodowego) oraz wieczorowego lub weekendowego trybu szkolenia. Niestety uwag nie uwzględniono.

Wejście w życie rozporządzenia ma zmniejszyć wydatki samorządów i straży gminnych (miejskich), bo umożliwia delegowanie na egzamin przedstawicieli straży usytuowanych w pobliżu ośrodka szkolenia, co zmniejsza koszty delegacji.

„Nie jest jednakże możliwe oszacowanie skali oszczędności straży w tym zakresie, gdyż nie ma możliwości określenia które straże gminne (miejskie) będą kierowały strażników na szkolenie podstawowe, jak również wskazania do których ośrodków szkolenia strażnicy zostaną delegowani” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Treść rozporządzenia w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.