PARTNER PORTALU
  • BGK

Te przepisy są do zaskarżenia

  • AW/zmp.biz.pl    30 sierpnia 2011 - 15:30
Te przepisy są do zaskarżenia

Związek Miast Polskich zapowiada, że wesprze miasta, które wystąpią do Trybunału Konstytucyjnego i zaskarżą przepisy dwóch negatywnych dla samorządów ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o gospodarce nieruchomościami.
Samorządy skarżące do TK przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o gospodarce nieruchomościami mogą liczyć na wsparcie ZMP. Taka deklaracja padła na posiedzeniu zarządu związku w Kołobrzegu.

Przepisy do zaskarżenia

Wśród złych przepisów omwaianych na posiedzeniu znalazły się wspomniane powyżej dwie ustawy oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została podpisana przez Prezydenta RP, pomimo prośby ZMP o skierowanie jej do TK. Jednak Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że realizacja programu będzie szczególnie monitorowana przez nią „w zakresie zapewnienia w ustawie budżetowej odpowiednich środków oraz ponoszonych przez JST uzasadnionych kosztów - ponieważ dotyczy ona konstytucyjnego zagadnienia, jakim jest zasada adekwatności zadań JST do wysokości środków finansowych, którymi dysponują.” To – zdaniem członków Zarządu ZMP – wciąż za mało, dlatego należy ją zaskarżyć do TK.

Czytaj też: Ustawa o pieczy zastępczej podpisana

Drugi akt prawny, który tego wymaga, to ustawa o gospodarce nieruchomościami, którą Prezydent podpisał 26 sierpnia br. Wyjściowy projekt senacki – realizujący wyrok TK - był korzystny dla samorządów, jednak w Sejmie dołączono do niego inne projekty i efekt tych zabiegów jest fatalny. Uchwalone przepisy dotyczą bowiem takich kwestii jak m.in. rozszerzenie możliwości wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o osoby prawne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu 13.10. 2005 r. , a także opłaty i terminy. – Ustawa ta  narusza równość obywateli wobec prawa – mówił Ryszard Grobelny, prezes ZMP. - To niebezpieczne przepisy, który zabiorą nam dochody.

Czytaj też: O ustawie o gospodarce nieruchomościami

Poważne zastrzeżenia wzbudził też projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o to, aby można było skuteczniej karać osoby odpowiedzialne za jej naruszenie, a w efekcie eliminować niezgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Przewidywane rozwiązania – w opinii Zarządu ZMP - są jednak zbyt restrykcyjne (np. obniżono kwoty i kryteria), co spowoduje nieuzasadniony wzrost biurokracji, zwiększy ilość pracy urzędników, a efekt tych działań będzie i tak nieznaczny.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.