PARTNER PORTALU
  • BGK

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica z absolutorium. Po raz trzynasty

  • aw    18 czerwca 2015 - 15:31

Podczas XI sesji jednogłośnie radni gminy Świdnica zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla wójta gminy Świdnica. - To 12, absolutorium z tyt. wykonania przeze mnie budżetu, a 13 w mojej dotychczasowej historii na stanowisku wójta – mówiła Teresa Mazurek.
Głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2014. Radni uznali, że budżet w roku ubiegłym był racjonalny i gospodarny.

Wydatki i dochody gminy w liczbach

Anna Szymkiewicz, skarbnik gminy, przyznała, że prognozowane dochody ogółem w wysokości 55.685.982,36 zł zrealizowano w 52.892.496,29 zł co stanowi 94,98%, a wydatki w 92,91% (planowane wydatki po zmianach – 57.635.644,36 zł, wykonanie – 53.550.491,10 zł). Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,87%, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 20,42%. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.297.022,41 zł, przy planowanej dodatniej jego wartości 4.204.400,64 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 3.543.928,66 zł, co stanowi 6,7% wykonanych dochodów.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniował komisje Rady Gminy Świdnica, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2014 oraz przychylenie się do wniosku o udzielenie absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Nad podjęciem uchwały w sprawie udzielania absolutorium głosowało 15 radnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.