Termin wykonania zamówienia publicznego

• Zamawiający nie może zmienić wyznaczonego terminu realizacji zamówienia bez precyzyjnego określenia zasad i okoliczności.
• Termin określony przez zamawiającego w postanowieniach musi być wyznaczony jednoznacznie.
Termin wykonania zamówienia publicznego
Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia powinien zostać określony konkretnie (fot.fotolia)

Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia powinien zostać określony konkretnie ponieważ jako termin wymagany staje się de facto warunkiem udziału w przetargu.

 Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informację jednoznacznie określającą termin wykonania zamówienia.

 Wyznaczonego terminu realizacji zamówienia zamawiający nie może, bez precyzyjnego określenia zasad i okoliczności, zmienić w czasie wykonywania zamówienia przez wybranego wykonawcę. Termin określony przez zamawiającego w postanowieniach siwz musi być wyznaczony jednoznacznie.

Przykładowo postanowienie siwz odnoszące się do ustalenia terminu realizacji zamówienia w brzmieniu: "Wykonanie zamówienia będzie prowadzone sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, bądź w przypadku nie zamówienia przez zamawiającego całości towaru w tym terminie, do czasu wykonania umowy w pełni, jednak nie dłużej niż przez okres 4 lat licząc od dnia podpisania umowy" uznać należy za niezgodne z zasadami udzielania zamówień publicznych gdyż nie określa jednoznacznie terminu obowiązywania umowy, co narusza postanowienie art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Niejednoznaczne określenie terminu realizacji zamówienia, bez podania konkretnego terminu jego zakończenia świadczy o dyskryminowaniu wykonawców , którzy nie mają pełnej wiedzy o sposobie i terminie wykonania zamówienia.

 Wynikający z przepisów 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek określenia przez zamawiającego w siwz terminu wykonania zamówienia należy interpretować jako obowiązek podania jednoznacznego terminu realizacji zamówienia, w którym oczekiwane jest wykonanie przedmiotu zamówienia bez możliwości jego dalszego przedłużania w sytuacji nie zrealizowania całego zamówionego zakresu np. dostaw mebli, materiałów biurowych itp.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU