PARTNER PORTALU
  • BGK

Terminy powstania związków metropolitalnych „mało realne”

  • pt/pap    10 marca 2016 - 15:07
Terminy powstania związków metropolitalnych „mało realne”
Wiceminister Sebastian Chwałek (fot.mswia.gov.pl)

• Zapisany w ustawie kwietniowy termin utworzenia związków metropolitalnych najprawdopodobniej nie zostanie dotrzymany.
• Do tego czasu nie uda się wydać niezbędnych rozporządzeń – poinformował podsekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek.
"Przewidziane w ustawie terminy do utworzenia związków metropolitalnych w tej chwili nie wydają się dosyć realne do zrealizowania" - oświadczył wiceminister i dodał, że rząd pracuje nad nowelą ustawy, przewidującą przesunięcie tego terminu. Kluczowym problemem jest wyznaczenie dokładnych granic obszarów, na których mają powstać związki metropolitalne - mówił.

We wtorek w Sejmie Chwałek odpowiadał na pytania posłów PO Marka Wójcika i Jana Grabca, skierowane do premier Beaty Szydło. Dotyczyły one aktów wykonawczych do ustawy o związkach metrolopolitalnych.

Czytaj też: Rozporządzeń dla metropolii nie będzie? Prof. Izdebski nie ma złudzeń

Poseł Wójcik przypomniał, że ustawa ws. związków metropolitalnych weszła w życie 1 stycznia br. Zgodnie z jednym z artykułów rząd miał do 30 kwietnia wydać rozporządzenia określające tryb postępowanie i dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o utworzenie związku metropolitalnego.

Zadając pytanie Wójcik przypomniał też, że 24 miasta aglomeracji górnośląskiej uchwałami rad miejskich zadeklarowały chęć utworzenia związku metropolitalnego, a przedstawiciele samorządów apelowali do premier Szydło i szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z prośbą o pilne wydanie aktów wykonawczych, tak aby jak najszybciej umożliwić stworzenie związków metropolitalnych.

Czego potrzeba ustawie metropolitalnej?

Wiceminister Chwałek odpowiadał, że zgodnie z zapisami ustawy, aby weszła ona w życie konieczne są trzy rozporządzenia. Pierwsze z nich - delimitacyjne - ma dotyczyć ustalenia granic obszarów metropolitalnych, poprzez wskazanie gmin, które mają wejść w skład poszczególnych związków metropolitalnych.

Drugie rozporządzenie ma określać tryb postępowania w sprawie składania wniosków przez rady gmin z obszarów metropolitalnych oraz to, jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosków. Trzecie ma natomiast finalizować powstanie związków metropolitalnych i ustalić ich nazwy.

Jak przekazał Chwałek, w MSWiA został już opracowany projekt rozporządzanie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków. Aby jednak rozporządzenie to mogło być stosowane, niezbędne jest wydanie delimitacyjnego. W pierwszej kolejności powinny zostać określone dokładnie gminy, które będą mogły występować z wnioskiem o objęcie ich obszarem metropolitalnym - mówił.

Chwałek zaznaczył, że kluczową rolę w wyznaczaniu tych obszarów pełni resort rozwoju. "W ramach bieżącej współpracy z Ministerstwem Rozwoju zostały też zasygnalizowane trudności dotyczące właśnie delimitacji. Trudności wynikają m.in. z faktu, że w najbliższym czasie należy rozpocząć prace dotyczące zmiany dotychczasowych dokumentów zagospodarowania przestrzennego, czyli Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" - powiedział wiceminister.

Zrównoważony rozwój kraju a związki metropolitalne

Podkreślił, że określenie granic obszarów metropolitalnych i utworzenie związków metropolitalnych ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kraju, dlatego szczególnie ważne jest "rozsądne" określenie granic tych obszarów.×
KOMENTARZE (1)

  • Obserwator, 2016-03-10 21:31:17

    W ustawie o związkach metropolitarnych kolejnym błędem jest wpisanie, że za obszar metropolitarny uznaje się miasto będące siedzibą sejmiku województwa... , które to miasta z obszarem funkcjonalnym jest zamieszkane przez co najmniej 500 000 mieszkańców. Dla ułatwienia powiem, że w Polsce mamy dwa ...miasta z władzami samorządowymi: Zielona Góra i Toruń. Oba nie spełniają tego warunku z 500 000 mieszkańcami. Dlatego też pytam po co w Ustawie stwierdzenie: „miasta będące siedzibą sejmiku wojewódzkiego".  rozwiń