PARTNER PORTALU
  • BGK

To nie rada gminy powinna decydować o niezdolności wójta do sprawowania urzędu

  • pt    29 maja 2014 - 09:23

Prezydenci miast są przeciwni temu, aby kompetencje stwierdzania trwałej niezdolności wójta, burmistrza lub prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia przyznawać radzie gminy.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (PO) obowiązujący obecnie art. 492 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego przewiduje, że mandat wójta (burmistrza, prezydenta) wygasa wskutek orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował jednak do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją wspomnianego artykułu, argumentując, że regulacja ta pozostaje w sprzeczności z prawem dostępu obywateli do służby publicznej na jednakowych zasadach, a także z wyrażoną w Konstytucji zasadą równości.

Chodzi o poprawienie zapisu, w myśl którego osoba niepełnosprawna nie może pełnić funkcji burmistrza.

Po przeanalizowaniu możliwych rozwiązań, projektodawcy proponują, aby w nowo przyjętych przepisach kompetencję stwierdzania trwałej niezdolności wójta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia przyznać radzie gminy.

Samorządowcy ze Związku Miast Polskich uważają, że niedopuszczalne jest jednak poszerzenie w tej kwestii kompetencji rady, która powinna jedynie formalnie stwierdzać wygaśnięcie mandatu.

Ich zdaniem występować z wnioskiem o stwierdzenie niezdolności do lekarza orzecznika powinien komisarz wyborczy, wojewoda lub sam zainteresowany.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • wybor, 2014-05-29 14:54:33

    Przede wszystkim powinno się badać stan zdrowia psychicznego.