PARTNER PORTALU
  • BGK

Toruńskiego centrum kongresowe w zawieszeniu

  • ZWI    11 stycznia 2013 - 15:03
Toruńskiego centrum kongresowe w zawieszeniu

W piątek w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się otwarcie ofert na budowę centrum kulturalno-kongresowego na terenie Jordanek. Obie oferty, jakie wpłynęły przekraczają budżetowe założenia miasta na ten cel.
Jak podaje toruński magistrat, w przetargu nieograniczonym udział wzięło dwóch oferentów. Najniższą ofertę na kwotę 153 055 601,55 zł brutto złożyła firma Aldesa Construcciones SA SA z Hiszpanii. Druga oferta o wartości 157 970 760,77 brutto została złożona przez konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA (lider) i Acciona Infraestructuras SA (partner).

Zobacz jak centrum w Jordankach ma wyglądać

Maksymalna kwota, jaką gmina może wydatkować na realizację tego zakresu zadania - z uwzględnieniem wartości kosztorysowej 133,1 zł brutto oraz rezerwy środków 12,7 mln brutto - wynosi łącznie prawie 146 mln zł brutto. Ponieważ złożone oferty przekraczają tę kwotę, przyjęcie którejkolwiek z nich spowoduje przekroczenie dopuszczalnej całkowitej wartości projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013, wynoszącej 50 mln euro (około 197 mln złotych).

Istnieje jednak możliwość uzyskania zgody na odstępstwo od wyżej wymienionego wymogu. Zgodę tę może wydać Komisja Europejska w drodze notyfikacji projektu. Kwestie związane z notyfikacją mogą być prowadzone przez Instytucją Zarządzającą RPO WK-P na lata 2007 - 2013, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy udziale Urzędu Miasta Torunia.

- Procedura notyfikacyjna jest procesem długotrwałym. Do tej pory w regionie nie przeprowadzano notyfikacji, a w skali kraju zrealizowano ich 46, co stanowi 50% ogólnie złożonych wniosków o notyfikację (pozostałe są na etapie rozpatrywania) - informuje UMT.

Ponadto ewentualne zwiększenie kwoty na realizację zadania wymaga zgody Rady Miasta Torunia w formie uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

Tym samym pozytywne rozstrzygnięcie przetargu możliwe będzie po uzyskaniu akceptacji ze strony IZ RPO na wdrożenie procedury notyfikacyjnej oraz po podjęciu stosownej uchwały przez RMT. Z powodów formalnych może to nastąpić najwcześniej po 24 stycznia 2013 r. (termin najbliższej sesji RMT). Zgody powyższe umożliwią ponadto złożenie przez prezydenta miasta wniosku do RMT w sprawie powołania spółki celowej do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno-kongresowe".

W tym czasie komisja przetargowa dokona weryfikacji złożonych przez oferentów dokumentów i wskaże wykonawcę z najniższą ofertą spełniającą wymogi formalne przetargu. Po ewentualnym ogłoszeniu wyboru wykonawcy konieczne będzie odczekanie 10 dni na złożenie odwołań. Po upływie tego terminu komisja prześle całą dokumentację do Urzędu Zamówień Publicznych, który sprawdzi poprawność przetargu. Jeśli opinia UZP będzie pozytywna, miasto będzie mogło podpisać umowę z wykonawcą, który niezwłocznie rozpocznie budowę sali. Na wykonanie tego zadania wykonawca będzie miał 25 miesięcy.

Przed zawarciem umowy z wykonawcą gmina musi podpisać umowę warunkową o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (kwota dofinansowania wyniesie 55 mln zł).

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.