PARTNER PORTALU
  • BGK

Trybunał Konstytucyjny o podatku od wyrobisk

  • PAP    10 września 2011 - 11:57
Trybunał Konstytucyjny o podatku od wyrobisk

W najbliższy wtorek sprawa zasadności obłożenia podziemnych wyrobisk kopalń podatkiem od nieruchomości będzie przedmiotem rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym.
Przedstawiciele górniczych spółek nie spodziewają się jednak przełomu w sporze z samorządami.

Czytaj też: Podatek od wyrobisk może przejść gminom koło nosa

Spór o to, czy od podziemnej infrastruktury kopalń gminom należy się podatek, trwa od kilkunastu lat. Według wyliczeń ekspertów branży, ostateczne usankcjonowanie obciążenia wyrobisk kopalń podatkiem wiązałoby się z zapłatą przez górnicze firmy ponad 1,4 mld zł zaległych i bieżących podatków oraz odsetek.

Czytaj też: Więcej dla górniczych gmin

Rozprawa, jaka odbędzie się 13 września w Trybunale Konstytucyjnym, ma dać odpowiedź na pytanie prawne, jakie w czerwcu 2009 r. zadał Trybunałowi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w związku ze sprawą Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), spierającej się o podatek z samorządem Ornontowic.

W sprawach sądowych dotyczących opodatkowania wyrobisk zapadały różne wyroki, w różnych sądach i instancjach – z reguły niekorzystne dla kopalń. Dlatego gdy gliwicki sąd zdecydował się zapytać Trybunał o zgodność z konstytucją przepisów definiujących pojęcie budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, przedstawiciele JSW uznali to za zwiastun możliwego przełomu w sprawie – na korzyść kopalń.

Sąd wskazał, że przepisy dotyczące podatku od nieruchomości w zakresie ustalenia tego, co w istocie jest budowlą podlegającą opodatkowaniu, są nieprecyzyjne i niejasne. Sędziowie mieli też wątpliwości, czy odsyłając w ustawie podatkowej do „przepisów prawa budowlanego” chodzi stricte o ustawę prawo budowlane, czy także inne regulacje, np. prawo geologiczne i górnicze.

Obecnie prawnicy JSW są sceptyczni w ocenie tego, czy odpowiedź na pytanie sądu może przynieść przełom w sprawie.

„Początkowo postanowienie gliwickiego sądu wywołało u nas optymizm, gdyż był to pierwszy przypadek przełamania jednolitej i niekorzystnej dla górnictwa fali wyroków. Jednak po analizie zakresu pytania i możliwych odpowiedzi Trybunału doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie orzeczenie z 13 września nie przybliży nas ani o krok do rozwiązania sporu w sprawie opodatkowania wyrobisk” – ocenił w piątek prezes JSW, Jarosław Zagórowski.

Trybunał może orzec, że przepisy, o które pyta gliwicki sad, są zgodne z konstytucją lub nie. Uznanie, że obowiązująca w polskim prawie definicja budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest niezgodna z ustawą zasadniczą skutkowałoby tym, że od żadnej budowli nie można byłoby pobierać podatku. Natomiast jeżeli Trybunał orzeknie o konstytucyjności przepisów, będzie to oznaczało, że budowle podlegają opodatkowaniu, jednak bez rozstrzygnięcia jak należy definiować termin budowle.

„Niestety, zakres pytania skierowanego przez WSA w naszej sprawie do Trybunału pozwala przypuszczać, że 13 września nie usłyszymy odpowiedzi na pytanie czy sporne wyrobiska podlegają opodatkowaniu czy też są z niego wyłączone” – uważa prezes JSW.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.