PARTNER PORTALU
  • BGK

Trzeba zmian w prawie, żeby ratować powietrze w miastach

  • pt    28 marca 2014 - 12:24
Trzeba zmian w prawie, żeby ratować powietrze w miastach

Ministerstwo Środowiska rozpatruje dopuszczenie zmian w prawie, które pozwolą ograniczyć zanieczyszczenia komunikacyjne w naszych miastach. Naciskają na to organizacje ekologiczne.
Udział emisji komunikacyjnej w zanieczyszczeniu powietrza wynosi w Polsce ok. 15-18 proc. W Krakowie jest to ok. 17 proc., w Warszawie ponad 60 proc.

Sytuacja ciągle się pogarsza, bo rośnie liczba samochodów. Liczba aut na tys. mieszkańców w okresie 2006-11 w Berlinie spadła z 360 do 320, w tym samym czasie w Warszawie wzrosła z 480 do 560.

Roman Głaz z Departamentu Ochrony Powietrza przyznał podcza konferencji ogranizowanej przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, że wśród konsultowanych rozwiązań znajduje się m.in. wprowadzenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych przeznaczonych dla sektora bytowo-komunalnego.

Fundacja Zielone Mazowsze zaproponowała ministerstwu konkretne zmiany, które mają doprowadzić do ograniczenia emisji spalin.

Proponowane przepisy dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń z transportu dotyczą:

*Tworzenia Strefy Ograniczonej Emisji;

*Tworzenia stref płatnego wjazdu;

*Możliwości zwiększenia opłat parkingowych;

*Umożliwienie udzielania zezwoleń na przejazdy tylko dla pojazdów nienormatywnych spełniających kryterium norm emisji.

Jak tłumaczy Dariusz Kraszewski ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze strefy ograniczonej emisji (lowemission zone LEZ) to  obszar miasta ,do którego możliwy jest wjazd tylko i wyłącznie pojazdami spełniającymi określone normy emisji spalin.

Wprowadzenie strefy niskiej emisji służy poprawie jakości powietrza, zmotywowania mieszkańców do zakupu ekologicznych samochodów oraz zmiany stylu życia.

Zielone Mazowsze zaprezentowało konkretne zmiany w prawie, które mogą poprawić sytuacje w miastach:

*Wprowadzenie możliwości tworzenia Strefy Ograniczonej Emisji (LEZ);

*Wprowadzenie możliwości wprowadzania opłat wjazd do centrum miasta w art 96b ustawy p.o.ś.: „1. Rada gminy może ... ustanowić, strefę ograniczonej emisji komunikacyjnej w której określa:  granice obszaru objętego strefą ograniczonej emisji komunikacyjnej,sposób organizacji i ograniczenia ruchu pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym, dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały o ustanowieniu strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej;

*Art. 96b ustawy p.o.ś. cd: Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia:

-zasady oznaczenia pojazdów plakietkami, w sposób odpowiedni do spełnianych przez nie norm w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach;

-wzór plakietek, zasady dystrybucji plakietek;

-wysokość opłat za wydanie plakietki, uwzględniającą koszty związanie z ich wydaniem oraz dystrybucją.

Proponowane zmiany zawierają również kary grzywny za wjazd bez uprawnienia, uprawnienia strażników miejskich do kontroli pojazdów i wystawiania mandatów, wprowadzenie znaków wjazdu i wyjazdu ze strefy, obowiązek podania wyników badania pojazdu na stacji kontrolnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • hjk hels, 2014-03-29 15:01:02

    Czas najwyższy.