PARTNER PORTALU
  • BGK

Trzy kontrakty dla uniwersytetu

  • BB    21 października 2011 - 21:10
Trzy kontrakty dla uniwersytetu

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Regina Renz podpisali dziś trzy umowy o dofinansowanie inwestycyjnych projektów uczelni.
Projekt pierwszy to „Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji (I Etap) przy ulicy Świętokrzyskiej w Kielcach”. Całkowita wartość projektu: 22 350 000 zł. Kwota dofinansowania (EFRR): 17 180 445 zł (76,87%).

Przedmiotem projektu jest:
- budowa obiektu dwupiętrowego o powierzchni użytkowej ok.1900m2.
W skład wchodzić będzie między innymi: aula wykładowo – konferencyjna, 5 sal wykładowych, 2 sale komputerowe, pracownie zakładów naukowych, pomieszczenia administracyjne,
- wyposażenie obiektu: meble, urządzenia, oprogramowanie, rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, instalacji zewnętrznych i budowa drogi wewnętrznej oraz 52 miejsc postojowych. W obiekcie oraz na terenach do niego przylegających zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- utworzenie co najmniej 10 miejsc pracy (w tym między innymi 3 badawcze)

W skład struktury Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu wejdą: Akademicki Preinkubator Przedsiębiorczości (APP),Akademickie Biuro Karier (ABK), Centrum Edukacji i Monitoringu Polityki Integracyjnej (CEMPI), Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Kadr dla Gospodarki oraz jednostki instytutowe WZiA zajmujące się badaniem rozwoju regionu i współpracy z gospodarką. CEMPI i APP świadczyć będzie doradztwo dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, wypracowane zostaną powiązania kooperacyjne z gospodarką.

Drugi projekt to „ARTIS – Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pięknych”. Całkowita wartość projektu: 2 607146 zł. Kwota dofinansowania: 2 047 391,75 zł .

Projekt polega na modernizacji i rozbudowie bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pięknych. Planuje się realizację zadań:
- adaptacja i modernizacja sal pracowni malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, zaplecza technicznego dydaktyki, sali seminaryjnej i pokoju nauczycielskiego, pracowni komputerowej z serwerownią,
- wyposażenie w/w sal w sprzęt komputerowy oraz meble,
- wydzielenie w sali będącej zapleczem technicznym dydaktyki pomieszczenia dla serwerowni obsługującej wszystkie pracownie komputerowe,
- modernizacja i wyposażenie w sprzęt i meble sali wykładowej-wielofunkcyjnej z przystosowaniem jej na pracownię audiowizualną,
- modernizacja sali ćwiczeń i galerii w celu przystosowania do pełnienia funkcji pracowni  wielofunkcyjnej,
- modernizacja korytarza i toalet na I piętrze wraz z wymianą okien,
- wyposażanie i modernizacja pracowni fotograficznej do funkcji ciemni i pomieszczenia korekty,
- modernizacja sali dydaktycznej z przystosowaniem jej do pełnienia funkcji pracowni wzornictwa, modelowania i prototypów.

Projekt obejmie wsparciem ośrodek badawczy –UJK, a jego realizacja przyczyni się do wsparcia 8 powiązań kooperacyjnych, powstania min. 5 projektów badawczo - rozwojowych oraz wprowadzenia 2 usług/produktów (nowy kierunek, specjalność kształcenia).

Trzeci projekt to „MEDIC – modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych”. Wartość projektu: 6 536 360 zł. Przyznana kwota dofinansowania: 4 021 168,67 zł.

Przedmiotem projektu jest stworzenie Centrum Informacji Medycznej z pracownią biostatyki, które umożliwi dostęp do najnowocześniejszych baz danych a także stworzy możliwości w zakresie opracowania wyników badań, co pozwoli na sprawniejsze prowadzenie procesu badawczego, rozwinięcie współpracy z ośrodkami naukowo – badawczymi oraz upowszechnienie wyników w publikacjach naukowych i na konferencjach.  W wyniku realizacji projektu zakupiona zostanie aparatura naukowo – badawcza na potrzeby dydaktyki tj. fantomy do czynności pielęgnacyjnych
i zabiegowych, symulatory zabiegowe, aparaty do EKG, laboratorium do analizy ruchu, lasery terapeutyczne, aparaty do terapii ultradźwiękowej. Wizytówką projektu będzie najwyższej jakości aparatura do symulacji medycznej w pracowni ratownictwa medycznego tj. symulatory fizjologiczne odzwierciedlające człowieka, sterowane numerycznie przez instruktora w zakresie potencjalnych zagrożeń życia pacjenta. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wielu korzyści społeczno – ekonomicznych m.in. zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów Wydziału, podniesienie atrakcyjności uczelni, stworzenie lepszych warunków infrastrukturalnych do współpracy naukowej w sferze nauk medycznych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.