PARTNER PORTALU
  • BGK

Trzynastka na macierzyńskim z puli na nagrody

  • AW    23 października 2012 - 17:47
Trzynastka na macierzyńskim z puli na nagrody

Jest senacki projekt ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. To odpowiedź na wyrok TK ws. możliwości włączenia okresu macierzyńskiego do obliczeń „trzynastek”.
Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 2013 r i dotyczyć dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej przysługującego za rok 2012.

Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy TK stwierdził, że pominięcie w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym matek przebywających na urlopie macierzyńskim jest sprzeczne z konstytucją.

Czytaj też: Trzynastka matkom się należy

O niekonstytucyjności przepisu przesądziło to, że ustawodawca „działając w ramach przysługującej mu swobody (...) nie tylko wykreował dodatkowe wynagrodzenie roczne wyłącznie dla pracowników jednostek sfery budżetowej, co już samo w sobie różnicuje klasę podmiotów, jakimi są pracownicy, ale jednocześnie wyznaczył katalog przypadków uzasadniających wyjątkowe traktowanie niektórych pracowników otrzymujących to świadczenie".

Przepis art. 2 ust. 1 ustawy przewiduje, że pracownik jednostki sfery budżetowej nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

Przepracowanie jest rozumiane jako „faktyczne (efektywne) wykonywanie pracy, a nie tylko pozostawanie w stosunku pracy". Jednocześnie ust. 2 wprowadza wyjątek poszerzający zakres pracowników uprawnionych do „trzynastki", przewidując, że pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Ust. 3 wprowadza kolejny wyjątek, także rozszerzający, i przewiduje, że w kilku przypadkach przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane; m.in. w przypadku powołania pracownika do służby wojskowej czy korzystania z urlopu wychowawczego. Oznacza to, że osoba, która wzięła urlop wychowawczy otrzymuje „trzynastkę", niezależnie od tego jaki okres w roku przepracowała (oczywiście w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu).

Tymczasem wśród owych wyjątków w ust. 3 brak jest np. urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że osoba, która wzięła urlop macierzyński, by otrzymać „trzynastkę" musi przepracować co najmniej 6 miesięcy.

Zmiana proponowana przez senat polega więc na dopisaniu matek przebywających na macierzyńskim (pracownic sektora publicznego) do katalogu wyjątków o których mowa powyżej.

Jak zaznaczają autorzy noweli w uzasadnieniu, choć na pierwszy rzut oka skutkiem przyjęcia proponowanej ustawy może być konieczność zwiększenia tej części budżetów jednostek sfery budżetowej, która jest przeznaczona na wynagrodzenia, to niekoniecznie musi tak być.

Osoby i podmioty odpowiedzialne za przygotowanie budżetu w tych jednostkach - mając już wiedzę o konieczności wypłacenia „trzynastki" dodatkowej grupie osób - mogą bowiem kwotę przeznaczoną na całoroczne wynagrodzenie takich osób podzielić na 13 części, zamiast dotychczasowych 12 części - proponuje senacka komisja ustawodawcza.

- Mogą w konsekwencji zmniejszyć pulę przeznaczoną na niestałe części wynagrodzeń (premie, nagrody). Efektem będzie zatem, nie tyle zwiększenie wynagrodzeń, co zrównanie wynagrodzeń pewnych kategorii pracowników (przede wszystkim w zakresie „trzynastek") -czytamy dalej w uzasadnieniu.

Czytaj też: Prawo do trzynastki

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • krzyciel, 2012-10-24 15:19:23

    @robol A kto dzisiaj wypracowuje zyski? Przedsiębiorstwa państwowe (spółki skarbu państwa) ciągną na deficycie i - często - dotacjach; firmy prywatne - w większości też nie mają zysku albo mają znikomy (przynajmniej na papierze). Ale zgadzam się, że "trzynastki" to jest rodzaj przeżytku. ...Tylko znieść je można jedynie pod warunkiem znaczącej poprawy comiesięcznych wynagrodzeń.  rozwiń
  • robol , 2012-10-24 08:59:28

    A , ja powiem krótko !!! Rządzący --posłowie - senatorowie --- czas najwyższy skończyć z tymi durnowatymi " trzynastkami - premiami - nagrodami" - dla URZĘDASÓW BUDŻETOWYCH ; WYNAGRADZANYCH Z NASZYCH "ROBOLI " PODATKÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...!!!! CZY ONI WYPRACOWUJĄ JAKIEŚ DOBRA --" ZYSKI" ??? NIE !!! " TRZYNASTKI RODEM Z PRL-U !!!!!  rozwiń