Trzynastka na urlopie macierzyńskim

Trybunał Konstytucyjny zdecyduje 9 lipca, czy pominięcie urlopu macierzyńskiego jako okresu uprawniającego do uzyskania trzynastki jest zgodne z konstytucją.
Trzynastka na urlopie macierzyńskim
Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Chodzi o kwestię nieuwzględnienia okresu urlopu macierzyńskiego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy.

W ocenie sądu pytającego kwestionowana regulacja uprzywilejowuje pewne grupy pracowników, dając im prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej pomimo faktycznego nieprzepracowania sześciu miesięcy u danego pracodawcy.

Pracownicy, którzy nie przepracowali sześciu miesięcy na skutek sytuacji innych niż opisane w kwestionowanym przepisie takiego wynagrodzenia nie otrzymają.

Kwestionowany przepis, zdaniem sądu pytającego, narusza art. 33 ust. 2 konstytucji, gdyż odmiennie z uwagi na płeć kształtuje prawo pracowników do wynagrodzenia. Pominięcie urlopu macierzyńskiego jako okresu uprawniającego do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, doprowadziło do pogorszenia sytuacji pracownic, które urodziły dziecko i w związku z tym skorzystały z urlopu macierzyńskiego. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Czekam niecierpliwie na ten wyrok

mami, 2012-06-22 12:26:42 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU