PARTNER PORTALU
  • BGK

Twardogóra wycofała się z trybunału

  • Aneta Mościcka    25 marca 2013 - 12:00
Twardogóra wycofała się z trybunału

Rada miasta w Twardogórze zdecydowała, że nie złoży ponownie w Trybunale Konstytucyjnym wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów o ustalaniu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach.
Trybunał 31 października 2012 r. umorzył postępowanie w tej sprawie ze względu na brak stawiennictwa przedstawiciela Twardogóry.

- Nie będę wnioskował do rady w sprawie złożenia ponownego wniosku w tej sprawie -informuje burmistrz Twardogóry Jan Dżugaj. - Brak mojej inicjatywy uchwałodawczej wynika ze zmiany uwarunkowań formalnoprawnych, które uzasadniały złożenie wniosku - wyjaśnia.

Owe uwarunkowania formalne to fakt, że od złożenia 20 lipca 2010 r. przez radę miasta wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zmieniły się zasady ustalania opłat z pobyt dzieci w przedszkolach, w tym ustalania opłat za wyżywienie.

Czytaj też: Przedszkola nadal dzielą rząd i samorządy

Radni Twardogóry uważają, że w dużej części nowe zasady spełniają swoją rolę, dlatego też nie będzie nowego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją zasad ustalania odpłatności za przedszkola.

Nowe zasady ustalania opłat z pobyt dzieci w przedszkolach wprowadziła od 1 września 2010 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Doprecyzowała ona zasady ustalania opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.

Po zmianach przepisów organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć wynikających z podstawy programowej, czyli przekraczającym pięć godzin.

Do końca sierpnia 2011 r. rady gmin miały też obowiązek podjęcia nowych uchwał w sprawie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie, który przekracza pięciogodzinny czas realizowania podstawy programowej.

Czytaj też: Rozliczenia za przedszkola trudne dla samorządów

Ponadto na podstawie zmienionych przepisów rozporządzenia z 21 maja 2001 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, statut przedszkola musi określać dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

W statucie przedszkola powinny też być podane terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a także dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola oraz zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustalone przez organ prowadzący.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.