Uchwała będzie musiała określić termin dostosowania reklam do zasad?

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu rozpatrywała we wtorek poprawki zaproponowane przez Kancelarię Prezydenta.
Uchwała będzie musiała określić termin dostosowania reklam do zasad?

Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO poinformowała podkomisję, że cześć uwag rządu jest oczywista dla wnioskodawców, dlatego Kancelaria Prezydenta przygotuje zestaw poprawek, które płyną z różnych środowisk.

Jedna z poprawek dotyczyła potencjalnej niekonstytucyjności rozwiązań, kiedy nakładana jest dwa razy kara za to samo przewinienie.

- Wątpliwości wywołało istniejące w projekcie rozwiązanie mówiące o tym, że jeżeli ktoś umieścił reklamy niezgodnie z lokalnym kodeksem reklamowo-urbanistycznym, może być w stosunku do niego zastosowana opłata karna w wysokości czterech opłat podstawowych. Jednocześnie w sprawie tej samej reklamy może być zarządzone postępowanie karne - wyjaśniał Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Postanowiono wobec tego skreślić zapis o możliwości ukarania czterokrotnością opłaty, jaką należałoby wnieść od takiej reklamy.

Wątpliwości Krystyny Sibińskiej z PO wywołała zaproponowana przez Kancelarię Prezydenta poprawka, na mocy której uchwała dotycząca urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu "może określić termin dostosowania obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych do zasad i warunków określonych w ustawie".

Jej zdaniem zapis ten jest niespójny z zapisem mówiącym, że "karze podlega ten, kto nie dostosuje tablicy lub urządzenia w terminie określonym przez karę".

- Bo jeśli uchwała gminy nie określi terminu, nie będzie możliwości wyegzekwowania kary - zauważyła Krystyna Sibińska.

Członkowie podkomisji ustalili, że uchwała będzie musiała, a nie mogła określić termin dostosowania reklam do zasad i warunków określonych w ustawie.

Jedna z poprawek dotyczyła definicji szyldu w projekcie przepisów. Posłowie zgodzili się, by zrezygnować w niej z dotychczasowego wymogu "niewielka powierzchniowo" oraz pominięciu dookreślenia, by informacja była związana z działalnością gospodarczą. Mogłoby to obciążać opłatą organizacje pozarządowe.

Następne posiedzenie podkomisji odbędzie się 22 kwietnia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU