Uchwała budżetowa powinna uwzględniać opłatę śmieciową

- Uchwała budżetowa gminy na 2013 r. powinna uwzględniać prognozowane wpływy z tytułu nowej opłaty śmieciowej – informuje RIO w Warszawie.
Uchwała budżetowa powinna uwzględniać opłatę śmieciową

- Na chwilę obecną obowiązują te same zasady formalne dotyczące uchwał budżetowych, co w roku ubiegłym - podaje RIO.

Uchwała budżetowa powinna być zgodna z art. 212, co do treści, zawierać załączniki określone w art.214 i art.215 ufp. i fakultatywne upoważnienia zarządu do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;

- dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Czytaj też: Wzrośnie koszt odbioru śmieci

Zawarte w uchwale budżetowej upoważnienie z art. 258 może dotyczyć:

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - informuje RIO.

Czytaj też: Uchwały śmieciowe na oku RIO

- Upoważnienie z punktu 1 należy określić pozytywnie tzn. wymienić, jakich dodatkowo poza upoważnieniami ustawowymi zawartymi w art. 257 ufp zmian w planie wydatków w ramach działu organ wykonawczy może dokonywać.

Jak donosi Izba dodatkowymi ograniczeniami są przepisy art. 232 ufp wyłączające możliwość dokonania przez organ wykonawczy zmian w kwotach wydatków na przedsięwzięcia, czyli wieloletnie zadania bieżące i inwestycyjne.

- Tak, więc w praktyce upoważnienie to może dotyczyć zmian w planie wydatków w ramach działu, czy rozdziału na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych niepowodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań - podaje RIO.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU