PARTNER PORTALU
  • BGK

Uchwała krajobrazowa, Kraków: Miasto konsultuje reklamowe zakazy z mieszkańcami

  • aw    9 maja 2016 - 19:16
Uchwała krajobrazowa, Kraków: Miasto konsultuje reklamowe zakazy z mieszkańcami
Określając zasady sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów, uznaliśmy, że aby ochronić cenne kulturowo i przyrodniczo obszary miasta - twierdza władze Krakowa (fot. UM Kraków)

• Kraków jako pierwsze duże miasto w Polsce opracował przepisy lokalne w ramach tzw. „ustawy krajobrazowej”.
• 9 maja rozpoczęły się konsultacje społeczne koncepcji uchwały dotyczącej „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
• To kolejna forma konsultacji dotyczących prac nad „uchwałą krajobrazową”. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem uchwała trafi pod głosowanie krakowskich radnych jeszcze w tym roku.
Przypomnijmy, niedawno radni Ciechanowa przyjęli uchwałę o zasadach umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, ich wielkości, standardach jakościowych i rodzajach materiałów z jakich mogą być wykonane. Duże miasta mają jednak więcej pracy przy takiej uchwale. Same konsultacje mogą zająć wiele tygodni.

- Bardzo zależy nam, aby w konsultacjach wzięło udział jak najwięcej mieszkańców. Chcemy wsłuchać się w ich opinie i na tej podstawie opracować „uchwałę krajobrazową”, która uporządkuje przestrzeń całego naszego miasta – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Kraków wolny od reklam?

– Zgodnie z przyjętym harmonogramem, konsultacje potrwają do 12 czerwca. W lipcu przeprowadzimy etap uzgodnień, a we wrześniu, po powrocie mieszkańców z wakacji, wyłożymy projekt uchwały do publicznego wglądu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w grudniu tego roku przedstawimy projekt uchwały radnym, a rok 2017 będzie rokiem przejściowym dla nowych przepisów. Jest duża szansa, że w 2018 roku zobaczymy już nowe miasto – podkreśliła zastępca prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba.

Jak podaje krakowski magistrat, koncepcja projektu uchwały ma konkretne cele. W zakresie małej architektury jest to ochrona istniejącej struktury społecznej i przestrzennej, tradycji miejsca, lokalnej kultury, istniejących wartościowych obiektów i układów urbanistycznych poprze ustalenie zasad i standardów decydujących o harmonii i porządku przestrzennym.

W odniesieniu do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nasz cel to ochrona cennych historycznie i kulturowo walorów widokowych miasta oraz poszanowanie dobrego sąsiedztwa, rozumianego jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej i terenów otwartych przez urządzenie reklamowe, informacyjne, promocyjne i techniczne.

Natomiast w zakresie ogrodzeń, za najważniejszy cel przyjęto tworzenie pozytywnych relacji między terenami publicznymi a otaczającymi je nieruchomościami prywatnymi przez ochronę interesu zbiorowego przed agresywnym zawłaszczaniem wobec przestrzeni publicznej.

Co zawiera projekt?

Przygotowana koncepcja składa się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa została podzielona na trzy działy tematyczne, dotyczące obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń. W ramach działów tematycznych w obszarze miasta wydzielono odrębne strefy, określone na załącznikach mapowych: dla małej architektury – strefy strukturalne, dla reklam – strefy krajobrazowe oraz dla ogrodzeń – strefy przestrzenne.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.