Uchwała ws. sołectw w Jarocinie unieważniona

Wojewoda wielkopolski wydał w piątek rozstrzygnięcia nadzorcze orzekające nieważność sześciu uchwał rady miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia sołectw na terenie miasta - poinformował rzecznik wojewody Tomasz Stube.

W piątek wojewoda uznał, że miasto Jarocin, jako jedna z większych w województwie wielkopolskim jednostek organizacyjnych na prawach miejskich, nie ma umocowania prawnego do tworzenia "wiejskich" jednostek pomocniczych.

"Od 1990 roku sołectwo stanowi jednostkę pomocniczą samorządu terytorialnego w gminie. Organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, organami wykonawczymi są sołtys i rada sołecka (jako organ pomocniczy), wybierane przez mieszkańców wsi. Pod względem funkcjonalnym, społecznym i gospodarczym jednostek tych nie można zrównywać z innymi jednostkami pomocniczymi, które powstały na terenach o charakterze miejskim (osiedla, dzielnice)" - poinformował Stube.

Jak podał rzecznik, radni miesiąc temu zdecydowali o powołaniu jednostek pomocniczych - sołectw gminy Jarocin - w miejsce zniesionych wcześniej osiedli.

Argumentowano wówczas, że sołectwa miałyby możliwość dysponowania własnymi środkami z funduszu sołeckiego - pieniędzy wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa.

Środki takie są przeznaczane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Według wyliczeń wnioskodawców w 2014 roku byłoby to ponad 20 tys. zł dla sołectwa. Według prawa gmina otrzymuje zwrot części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu z budżetu państwa.

Pomysłodawcy podkreślali też, że koncepcja zniesienia osiedli i powołania sołectw uzyskała pozytywną opinię zainteresowanych mieszkańców w ramach przeprowadzonych konsultacji.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jest demokracja co się wojewoda wpieprza.Gospodarz w postaci sołtysa na osiedlu musi być.

benek, 2013-04-29 09:06:40 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU