PARTNER PORTALU
 • BGK

Uliczna samowolka radnych utemperowana

 • GK    17 lipca 2012 - 09:54
Uliczna samowolka radnych utemperowana

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Kozłowo, w sprawie nadania nazw ulicom. Radni nadali nazwy ulicom położonym na drogach wewnętrznych, nie będących własnością gminy Kozłowo, bez uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których położone są drogi wewnętrzne.

Czytaj też: Nazwa ulicy tak, ale zasady nazewnictwa nie

Tymczasem art. 8 ust. 1 a ustawy o drogach publicznych mówi, że podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Według wojewody, brak wymaganej zgody właścicieli stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy. Podobne stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z 1 grudnia 2010 r., uznając, że skoro dany ciąg komunikacyjny nie ma statusu drogi gminnej, tylko jest drogą wewnętrzną prywatną, to do podjęcia uchwały w przedmiocie nadania nazwy takiej ulicy konieczna jest zgoda właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Wojewoda stwierdził także w badanej uchwale błędy polegające na tym, że zapisy zwierające informację dotyczącą numerów dróg różniły się od rzeczywistej numeracji tych dróg. Wskazane zapisy uchwały zawierały również wadliwe określenia właścicieli działek.

– W poszczególnych punktach uchwały rada nie wskazała prawidłowego oznaczenia działek oraz nie uszczegółowiła zasięgu wskazanych ulic, jak również nie zawarła aktualnych danych na temat działek – stwierdził wojewoda.

Jednocześnie przypomniał, że uchwała w sprawie nadania nazw ulicom jest aktem normatywnym zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące, dlatego jej zapisy powinny być jasne, czytelne i nie wprowadzać odbiorców uchwały w błąd.

– Naruszenie przez Radę Gminy Kozłowo przepisu art. 8 ust. 1 a ustawy o drogach publicznych, jak również liczne błędy stanowią uzasadnioną podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały w całości, gdyż zbyt duża liczba uchybień powoduje, iż uchwała ta nie może funkcjonować w części – stwierdził wojewoda warmińsko–mazurski w rozstrzygnięciu nadzorczym. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (6)

 • Tomek, 2012-08-16 13:32:07

  przede wszystkim nazwy ulic powinny być konsultowane z mieszkańcami a nie żeby sami radni decydowali o nazwie, powinno się to odbywać w drodze głosowania mieszkańców
 • duda, 2012-08-16 11:35:56

  A ciekawe, czy własciciel ma wpływ na to, jaką nazwę dostanie jego droga.
 • Maciek, 2012-07-18 14:10:54

  przed wyborami należy zapoznać się z kandydaturą bo potem tak właśnie jest , że wybierze się głąba odpornego na wiedzę