PARTNER PORTALU
  • BGK

Umorzony zwrot mienia Kościołowi

  • PAP/AT    13 marca 2013 - 16:29
Umorzony zwrot mienia Kościołowi

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek RPO o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów, na podstawie których zwracano mienie Kościołowi katolickiemu oraz Gminom Wyznaniowym Żydowskim. Trybunał umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu.
ZAKTUALIZOWANY. Orzekł ponadto, że nie jest sprzeczne z Ustawą Zasadniczą pozbawienie samorządu terytorialnego prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w czasach PRL.

„Coraz mniej rozumiem wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Jedyną pozytywną rzeczą jest pięć zdań odrębnych sformułowanych w ostrym tonie przez sędziów, którzy byli zdania, że Trybunał powinien rozstrzygnąć wątpliwości w sprawie zasad funkcjonowania Komisji Majątkowej. Efekt ostateczny jest jednak taki, że sprawa Komisji Majątkowej została umorzona, a Trybunał uznał, że samorządy nie mają ochrony konstytucyjnej, co samo w sobie jest kuriozalne" - mówi prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski.

„Z rozmowy telefonicznej, którą przeprowadziłem zaraz po ogłoszeniu wyroku z adwokatem reprezentującym Kraków podczas posiedzenia wynika, iż Trybunał stwierdził m. in., że samorządy będą mogły w drodze skargowej odwoływać się od decyzji Komisji Regulacyjnej. Ponieważ obie Komisje działały na identycznych zasadach, daje nam to nadzieję, że będziemy mogli dochodzić w sądach swoich racji także w sprawach Komisji Majątkowej. Oby nie sprawdziły się moje obawy, że sądy powołując się na TK będą unikać tego rodzaju rozstrzygnięć. Po ostatnim rozstrzygnięciu TK w sprawie „janosikowego" i po dzisiejszym wyroku, mam nieodparte wrażenie, że sędziowie boją się rozpatrywać sprawy, których rozstrzygnięcie w jakikolwiek sposób mogłoby być niekorzystne dla Skarbu Państwa" - dodaje Jacek Majchrowski.

Rzecznik Praw Obywatelskich - Teresa Lipowicz wniosła o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy przepisów pierwszej z wymienionych ustaw, Komisja Majątkowa orzekała w sprawie zwrotu Kościołowi mienia przejętego przez państwo w okresie PRL. Druga ustawa reguluje postępowania w sprawie przeniesienia własności na rzecz Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Niekonstytucyjność przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań polega - w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich - przede wszystkim na braku możliwości zaskarżenia orzeczenia wydanego przez tzw. komisje regulacyjne.

„Pozbawienie jednostek samorządowych statusu uczestnika postępowania - mimo, że często właśnie gminom rozstrzygnięcia komisji nakazują zwrot mienia odebranego wcześniej przez państwo są niezgodne z konstytucją, gdyż odnoszą bezpośredni skutek w sferze majątkowej jednostek samorządowych" - wskazywała Teresa Lipowicz.

------ WCZEŚNIEJSZE WIADOMOŚCI NA TEN TEMAT -----

TK umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu, natomiast orzekł, że nie jest sprzeczne z konstytucją pozbawienie samorządu terytorialnego prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w PRL.

TK umorzył postępowanie co do wniosku rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz o stwierdzenie niezgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy z 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce: jednego, który pozbawił samorządy możliwości odwołania się od orzeczeń Komisji Majątkowej, i drugiego, który wykluczał udział samorządów w postępowaniu toczącym się przed tą Komisją.KOMENTARZE (1)

  • maria lewandowska, 2013-03-13 17:15:22

    Co to ma znaczyć ? czy ten artykuł wkleił jakiś zepsuty automat ? bez końca to samo wraca jak pijany do płota . Macie gdzieś czytających , co za (...) tu wciskacie - wstyd !