Umorzony zwrot mienia Kościołowi

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek RPO o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów, na podstawie których zwracano mienie Kościołowi katolickiemu oraz Gminom Wyznaniowym Żydowskim. Trybunał umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu.
Umorzony zwrot mienia Kościołowi

ZAKTUALIZOWANY. Orzekł ponadto, że nie jest sprzeczne z Ustawą Zasadniczą pozbawienie samorządu terytorialnego prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w czasach PRL.

„Coraz mniej rozumiem wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Jedyną pozytywną rzeczą jest pięć zdań odrębnych sformułowanych w ostrym tonie przez sędziów, którzy byli zdania, że Trybunał powinien rozstrzygnąć wątpliwości w sprawie zasad funkcjonowania Komisji Majątkowej. Efekt ostateczny jest jednak taki, że sprawa Komisji Majątkowej została umorzona, a Trybunał uznał, że samorządy nie mają ochrony konstytucyjnej, co samo w sobie jest kuriozalne" - mówi prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski.

„Z rozmowy telefonicznej, którą przeprowadziłem zaraz po ogłoszeniu wyroku z adwokatem reprezentującym Kraków podczas posiedzenia wynika, iż Trybunał stwierdził m. in., że samorządy będą mogły w drodze skargowej odwoływać się od decyzji Komisji Regulacyjnej. Ponieważ obie Komisje działały na identycznych zasadach, daje nam to nadzieję, że będziemy mogli dochodzić w sądach swoich racji także w sprawach Komisji Majątkowej. Oby nie sprawdziły się moje obawy, że sądy powołując się na TK będą unikać tego rodzaju rozstrzygnięć. Po ostatnim rozstrzygnięciu TK w sprawie „janosikowego" i po dzisiejszym wyroku, mam nieodparte wrażenie, że sędziowie boją się rozpatrywać sprawy, których rozstrzygnięcie w jakikolwiek sposób mogłoby być niekorzystne dla Skarbu Państwa" - dodaje Jacek Majchrowski.

Rzecznik Praw Obywatelskich - Teresa Lipowicz wniosła o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy przepisów pierwszej z wymienionych ustaw, Komisja Majątkowa orzekała w sprawie zwrotu Kościołowi mienia przejętego przez państwo w okresie PRL. Druga ustawa reguluje postępowania w sprawie przeniesienia własności na rzecz Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Niekonstytucyjność przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań polega - w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich - przede wszystkim na braku możliwości zaskarżenia orzeczenia wydanego przez tzw. komisje regulacyjne.

„Pozbawienie jednostek samorządowych statusu uczestnika postępowania - mimo, że często właśnie gminom rozstrzygnięcia komisji nakazują zwrot mienia odebranego wcześniej przez państwo są niezgodne z konstytucją, gdyż odnoszą bezpośredni skutek w sferze majątkowej jednostek samorządowych" - wskazywała Teresa Lipowicz.

------ WCZEŚNIEJSZE WIADOMOŚCI NA TEN TEMAT -----

TK umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu, natomiast orzekł, że nie jest sprzeczne z konstytucją pozbawienie samorządu terytorialnego prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w PRL.

TK umorzył postępowanie co do wniosku rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz o stwierdzenie niezgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy z 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce: jednego, który pozbawił samorządy możliwości odwołania się od orzeczeń Komisji Majątkowej, i drugiego, który wykluczał udział samorządów w postępowaniu toczącym się przed tą Komisją.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Co to ma znaczyć ? czy ten artykuł wkleił jakiś zepsuty automat ? bez końca to samo wraca jak pijany do płota . Macie gdzieś czytających , co za (...) tu wciskacie - wstyd !

maria lewandowska, 2013-03-13 17:15:22 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU