PARTNER PORTALU
  • BGK

Umowa na zadanie publiczne według RIO

  • GK    10 maja 2013 - 09:38
Umowa na zadanie publiczne według RIO

Zapisy dotyczące ramowego wzoru umowy na realizację zadania publicznego mają charakter fakultatywny. Pozwala to obu stronom na przykład zmienić termin składania sprawozdań przez zleceniobiorcę.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach poinformowała, że terminy składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, realizowanego w oparciu o przepisy ustawy z 24 kwietnia2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikają z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

W dokumencie tym zawarte są m.in. obowiązki sprawozdawcze zleceniobiorcy, m.in. terminy sporządzania sprawozdań częściowych i końcowych.

Zgodnie z nimi, zleceniobiorca składa sprawozdanie częściowe z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, natomiast sprawozdanie końcowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, zapisy ramowego wzoru umowy mają charakter fakultatywny. Daje to możliwość obu stronom umowy do wprowadzenia zmian, które będą dostosowywały treść tej umowy do konkretnego zadania czy konkretnej sytuacji, w tym przypadku zmiany terminu składania sprawozdań przez zleceniobiorcę.

Jak podkreśla RIO, zmiany te nie mogą jednak naruszać wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 251 ustawy o finansach publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.