PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijne rozporządzenie ujednolici przepisy dotyczące zaufanych usług elektronicznych

  • em    18 marca 2014 - 11:25
Unijne rozporządzenie ujednolici przepisy dotyczące zaufanych usług elektronicznych

Już 1 lipca 2014 roku wejdzie w życie unijne rozporządzenie eIDAS, które zastąpi krajowe uregulowania wszystkich państw członkowskich dotyczące m.in. podpisu elektronicznego i związanych z nim tzw. zaufanych usług. Celem wdrożenia nowych przepisów jest umożliwienie rozwoju biznesu i usług elektronicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa e-transakcji ponad granicami państw.
Obowiązujący akt prawny UE obejmuje związane z e-podpisem usługi wykorzystywane w transakcjach elektronicznych, a także częściowo określa podstawy identyfikacji elektronicznej w obszarze Wspólnoty. Dotychczas brakowało jednak szczegółowych, międzynarodowych ram, które odnosiłyby się do bezpiecznych, wiarygodnych i łatwych w dokonywaniu transakcji elektronicznych. Unijne rozporządzenie eIDAS (z ang. Electronic IDentification Authentication Signature) ma ujednolicić kwestie prawne i technologiczne związane z usługami zaufanymi, w tym z podpisem elektronicznym. Rozporządzenie wprowadzi także prawnie wiążącą notyfikację mechanizmów eIDAS.

Niniejsza inicjatywa jest wynikiem analiz oraz szeroko zakrojonych konsultacji, w tym internetowych konsultacji społecznych związanych z przeglądem obecnych ram prawnych dotyczących podpisu elektronicznego. W ramach konsultacji Komisja Europejska uzyskała opinie państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego oraz innych zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli administracji i biznesu. Ekspertyzę w sprawie rozporządzenia przygotowali m.in. eksperci Unizeto Technologies.

Dlaczego potrzebne są zmiany?

Z jednej strony celem wprowadzenia nowych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa, wiarygodności i poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną na terenie UE, z drugiej zaś - zwiększenie wygody operacji elektronicznych poprzez usunięcie istniejących obecnie barier. Zapisy rozporządzenia eIDAS uporządkują stan prawny, natomiast zracjonalizowany pakiet norm dotyczących podpisu i usług zaufania przyczyni sie do osiągnięcia interoperacyjności technologicznej w UE. Dzięki rozporządzeniu na terenie Unii Europejskiej zostaną wskazane i będą obowiązywać te same normy, których będzie musiał przestrzegać każdy z krajów członkowskich.

- Do tej pory przepisy państw członkowskich UE przeważnie nie powoływały się na normy Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (w skr. ETSI) lub Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (w skr. CEN), co w praktyce oznaczało, że były one zgodne jedynie z częścią tych norm, a o części kwestii technologicznych decydowały przepisy lokalne poszczególnych krajów. Skutkiem tego niespójnego podejścia jest obecnie np. problem z wzajemnym rozpoznawaniem certyfikatów kwalifikowanych czy też samego e-podpisu w dokumentach elektronicznych - mówi Ałła Stoliarowa-Myć, Kierownik Projektu ds. PKI w Unizeto Technologies. - Wcielenie w życie rozporządzenia eIDAS spowoduje, że znikną problemy z różnymi interpretacjami przepisów oraz z kompatybilnością oprogramowania, co znacząco wpłynie na rozwój rynku usług elektronicznych - dodaje.

Czego możemy się spodziewać?

W czasie konsultacji okazało się, że zdecydowana większość zainteresowanych stron widzi potrzebę uzupełnienia luk w prawie, które pozostały po obowiązującej dotychczas dyrektywie. Proponowane ramy prawne mają umożliwiać bezpieczne i płynne interakcje drogą elektroniczną między przedsiębiorstwami, obywatelami oraz organami administracji publicznej, przez co zwiększy sie zaufanie oraz skuteczność publicznych i prywatnych usług online, e-biznesu i handlu elektronicznego w UE.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.