PARTNER PORTALU
  • BGK

Upływa termin składania informacji o budżecie

  • AT    26 sierpnia 2013 - 10:32
Upływa termin składania informacji o budżecie

Zgodnie z art. 266 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855) dnia 31 sierpnia upływa termin przedłożenia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, wg stanu na dzień 30 czerwca.
W związku z powyższym, wskazane jest podjęcie przez organ stanowiący uchwały określającej zakres i formę:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,

- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp (składana będzie po raz pierwszy od 2011 r. po uchwaleniu tej prognozy),

- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych osób prawnych.

RIO przypomina, że nieprawidłowe jest dokonywanie różnego rodzaju kompilacji, streszczeń informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych osób prawnych przez organy wykonawcze i załączanie ich do przedkładanej radzie i RIO informacji.

Poza danymi liczbowymi należy zamieścić wyjaśnienia dotyczące przyczyn ewentualnych odchyleń w realizacji planu dochodów i wydatków, prognozy na drugie półrocze, w tym także wskazać na ewnetualne zagrożenia w realizacji poszczególnych pozycji planu rocznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.