PARTNER PORTALU
  • BGK

Uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

  • bad    29 maja 2014 - 12:32
Uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Podczas środowej KWRiST szef resortu administracji złożył życzenia przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego. Rozdano nagrody Konkursu im. prof. Michała Kuleszy. Komisja omawiała 28 projektów.
Środowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu rozpoczęły się życzenia z okazji Dnia Samorządowca złożone przez Rafała Trzaskowskiego, szefa resortu administracji.

- Życzę państwu wszystkiego dobrego, by nasza współpraca rozwijała się w jak najlepszy sposób, a w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych wszystkim tutaj obecnym życzę powodzenia - powiedział Trzaskowski.

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej wręczone zostały nagrody w XI edycji Konkursu im. prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, obronione w 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej, w której również wziął udział wiceminister w MAC Bogdan Dombrowski, odbyła się również debata systemowa dotycząca finansów jst.

Komisja omawiała 28 projektów, przesłanych do zaopiniowania i przyjęła m.in.:

- Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

- Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Sprawiedliwości);

- Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego - (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju);

- Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013 r.;

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej;

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;

- Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej);

- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych;

- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;

- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych;

- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne;

- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca;

- Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego;

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi";

- Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.