PARTNER PORTALU
  • BGK

Urząd Zamówień Publicznych o centralizacji VAT

  • pt/pap    10 kwietnia 2017 - 09:25
Urząd Zamówień Publicznych o centralizacji VAT
1 stycznia weszło w życie rozporządzanie dotyczące centralizacji rozliczeń VAT w samorządach (fot.fotolia)

Wejście w życie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, zmieniło uwarunkowania prawno–podatkowe funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im podmiotów, przy czym pozostało bez wpływu na zasady kierujące procesem udzielania zamówień publicznych – przypomina Urząd Zamówień Publicznych.
• 1 stycznia weszło w życie rozporządzanie dotyczące centralizacji rozliczeń VAT w samorządach.

• Uchwalenie ww. przepisów jest konsekwencją wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 29 września 2015 r. wyroku w sprawie Gminy Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów.

• Ustawa nie wprowadza odrębnej definicji zamawiającego ani nie modyfikuje zasad kierujących procesem szacowania wartości zamówień publicznych, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje.

UZP wydał specjalny komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

- Wejście w życie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, zmieniło uwarunkowania prawno–podatkowe funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im podmiotów, przy czym pozostało bez wpływu na zasady kierujące procesem udzielania zamówień publicznych określone w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – przypomina UZP.

Czytaj też: Ministerstwo Finansów odpowiada na trzy pytania o centralizację VAT.

Jak tłumaczu urząd, Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, nie wprowadza odrębnej, od wskazanej w treści art. 2 pkt 12 ustawy Pzp, definicji zamawiającego ani nie modyfikuje zasad kierujących procesem szacowania wartości zamówień publicznych, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje.

W komunikacie przypomniano także, że Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, która m.in. nałożyła na jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego obowiązek rozliczania wpływów z tego podatku wraz z właściwymi im jednostkami samorządu nie pozbawiła tych jednostek statusu jednostki sektora finansów publicznych.

- Tym samym, nie można przyjąć, iż jednostki organizacyjne gminy, powiatu lub województwa utraciły status zamawiających, będących odrębnymi jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wyjaśnia UZP.

UZP podkreśla, że: "ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454), nie wprowadza odrębnej, od wskazanej w treści art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, definicji zamawiającego ani nie modyfikuje zasad kierujących procesem szacowania wartości zamówień publicznych, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje".

UZP przypomina, że uchwalenie ww. przepisów jest konsekwencją wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 29 września 2015 r. wyroku w sprawie Gminy Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów i stanowi harmonizację prawa polskiego z regulacjami europejskimi w zakresie zasad rozliczania podatku od towarów i usług.

W przywołanym orzeczeniu, Trybunał stwierdził, iż jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki i zakłady budżetowe, nie powinny być traktowane jako podatnicy podatku od towarów i usług. Podatnikami w tym przypadku są jednostki samorządu terytorialnego. W świetle tego wyroku art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT, powinien być interpretowany w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, będące podmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności, przewidzianego w tym przepisie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • eLPe, 2017-04-10 15:23:11

    Wszystkie jednostki i zakłady budżetowe dokonują zakupów (i ewentualnej sprzedaży) na rzecz SWOJEJ JST !!! Zamawiającym jest JST a odbiorcą jednostka. Jak więc twierdzić, że NIC SIĘ NIE ZMIANIŁO ?