PARTNER PORTALU
  • BGK

Urząd Zamówień Publicznych, sprawozdanie z zamówień publicznych w 2014 r.

  • Emilia Masoń    8 lipca 2015 - 18:20
Urząd Zamówień Publicznych, sprawozdanie z zamówień publicznych w 2014 r.
Podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały roboty budowlane i stanowiły 40% ogólnej kwoty zamówień wydatkowanej na zamówienia publiczne (fot. pixabay)

Ze sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w 2014 r. wynika, że o 10 mld zł spadła w ubiegłym roku wartość udzielonych zamówień publicznych. Najczęstsze były zamówienia samorządów dotyczące robót budowlanych. Ale co najważniejsze -  z danych statystycznych za okres do 31 maja 2015 r., wynika, że 89% zamówień publicznych jest udzielane w oparciu o pozacenowe kryteria oceny ofert.
W 2014 r. udzielono 174 886 zamówień, (w roku 2013 - 210 352) o wartości 133,2 mld zł (w roku 2013 - 143,2 mld zł). Natomiast łączna wartość rynku zamówień publicznych w 2014 r. wyniosła 230,4 mld zł - informuje UZP.

Podobnie jak w latach poprzednich największą grupę zamawiających stanowiła administracja samorządowa (68,89 proc. zamawiających). Kolejne grupy to administracja rządowa terenowa (3,47 proc.) oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (2,48 proc.).

Czytaj też: Prawo zamówień publicznych - kolejne zmiany już w lipcu

Pod względem wartości wydatkowanych środków w zamówieniach publicznych, podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały roboty budowlane i stanowiły 40% ogólnej kwoty zamówień wydatkowanej na zamówienia publiczne. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 31%, a usług 29% wartości udzielonych zamówień.

Terminy składania ofert coraz dłuższe

W roku 2014 nieznacznie wydłużył się przecięty czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych (34 dni w stosunku do 32 dni w roku 2013). Natomiast czas trwania postępowania w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych uległ skróceniu (90 dni w stosunku do 92 dni w 2013 r.). W przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych średni czas trwania postępowania również uległ skróceniu i wyniósł 103 dni (w 2013 r. – 113 dni). W roku 2014 zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert w 86% (w 2013 r. w 87%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych.

Wobec powyższego w 2014 r. skróceniu uległy procedury zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych, przy jedynie nieznacznym wydłużeniu terminów w zamówieniach o wartości poniżej progów, co należy interpretować m.in. jako korzystne dla wykonawców wydłużenie terminów składania ofert.

Wzrosło zastosowanie kryteriów pozacenowych

Inne - obok ceny - kryteria zastosowano w 25% postępowań o wartościach powyżej progów unijnych oraz w 16% postępowań o wartościach poniżej progów unijnych. Zmiana ta była w znacznej mierze wynikiem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, tj. po 19 października 2014 r. odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartościach poniżej progów unijnych, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł z 93% do poziomu 31%, natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych – z 85% do poziomu 33%. Z danych statystycznych za okres do 31 maja 2015 r., wynika, że 89% zamówień publicznych jest udzielane w oparciu o pozacenowe kryteria oceny ofert.

Czytaj też: Cena nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów

W roku 2014 na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 504 aukcje (w 2013 r. – 1 396), które przyniosły w sumie ponad 154 mln zł oszczędności (w 2013 r. – 321 mln zł) w stosunku do złożonych w postępowaniach ofert pisemnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.