PARTNER PORTALU
  • BGK

Urzędnicy mogą skorzystać z wiedzy przedsiębiorców

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    30 marca 2011 - 07:21

Bywa, że zamawiający dobrze znają cel, jaki chcą osiągnąć, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Dobrym sposobem jest wówczas zorganizowanie negocjacji z ogłoszeniem.
Tryb ten, umiejętnie zastosowany, pozwala na skorzystanie z innowacyjnych rozwiązań, które niekoniecznie są znane zamawiającemu. Przygotowując postępowanie, musi określić on przedmiot zamówienia, ale z jego szczegółowym opisem może wstrzymać się do czasu przeprowadzenia negocjacji – informuje „Rzeczpospolita”.

W ich trakcie wykonawcy mogą podpowiedzieć rozwiązania korzystniejsze, co pozwoli doprecyzować specyfikację istotnych warunków zamówienia. To z kolei da szanse na wybór bardziej innowacyjnej oferty.

Negocjacje z ogłoszeniem są trybem konkurencyjnym, przede wszystkim dlatego że na publiczne ogłoszenie każda zainteresowana firma ma prawo złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jest to jednak tryb szczególny, dlatego też zamawiający ma prawo go zastosować tylko wtedy, gdy spełniona zostaje jedna z przesłanek wymienionych w prawie zamówień publicznych.

Zamawiający, rozpoczynając procedurę, musi opublikować ogłoszenie o zamówieniu. Określa w nim m.in. warunki wzięcia udziału w negocjacjach. Ponieważ do składania ofert wstępnych zostanie zaproszona tylko wyselekcjonowana grupa przedsiębiorców, powinien określić, jak będzie oceniał spełnianie warunków.

Zamawiający w ogłoszeniu zastrzega, że do składania ofert wstępnych zaprosi pięciu wykonawców. Jednocześnie informuje, że przy ocenie spełniania warunków będzie brał pod uwagę przede wszystkim doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji oraz potencjał finansowy.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa dziesięciu wykonawców. Zaproszonych do składania ofert wstępnych zostanie pięć firm, które zrealizowały dotychczas największą liczbę podobnych zleceń i mają najwięcej pieniędzy na koncie bądź dysponują największą zdolnością kredytową.

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, są następnie zapraszani do negocjacji. To etap, podczas którego zamawiający ma szanse na zasięgnięcie opinii wykonawców. Dzięki nim może doprecyzować lub uzupełnić opis przedmiotu zamówienia lub warunki umowy.

Negocjacje są świetnym sposobem na to, by przedsiębiorcy mogli podpowiedzieć zamawiającemu rozwiązania, których być może nie znał, bo są innowacyjne i stosowane dopiero od niedawna – podaje „Rzeczpospolita”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Kocioł, 2011-03-30 12:51:22

    Urzędnicy też powinni się uczyć od ludzi przedsiębiorczych i mądrych.