PARTNER PORTALU
 • BGK

Ustawa antysmogowa w praktyce. Co mogą zrobić samorządy w walce o czyste powietrze?

 • ZWI    12 listopada 2015 - 13:19
Ustawa antysmogowa w praktyce. Co mogą zrobić samorządy w walce o czyste powietrze?

(fot.tarnowskiegory.pl)

- Wchodząca w życie 12 listopada tzw. ustawa antysmogowa sama z siebie nie poprawi jakości powietrza. Teraz to samorządy muszą zacząć prowadzić aktywną politykę w tym zakresie i przyjmować lokalne uchwały – mówi Wojciech Kukuła, prawnik z Fundacji ClientEarth Poland.
Pomimo początkowych wątpliwości Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę antysmogową. Co zmienia ona z punktu widzenia polskich samorządów?

- Tak zwana ustawa antysmogowa stanowi w istocie nowelizację Prawa ochrony środowiska. Jej zasadniczym elementem jest zmiana art. 96, który przyznaje sejmikom wojewódzkim kompetencje do uchwalania aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony powietrza. Nowe przepisy zawierają instrumenty prawne, które umożliwią walkę ze zjawiskiem tzw. niskiej emisji, powodowanej przez stosowanie paliw stałych, zwłaszcza węgla (często najgorszej jakości), w instalacjach służących do ogrzewania budynków.

Do czego konkretnie uprawniony został samorząd województwa?

- Na mocy nowelizacji możliwe będzie przede wszystkim zakazanie stosowania na danym obszarze określonych rodzajów paliw (w szczególności paliw stałych) lub paliw określonej jakości (np. najgorszej jakości węgla).

Nowością jest też wyraźna możliwość określenia sposobu lub celu wykorzystywania paliw, który ma być objęty ograniczeniami. Ponadto będzie możliwe ustanawianie norm technicznych dla samych instalacji albo określenie czasu trwania ograniczeń w ciągu roku. Każdy samorząd będzie miał zatem szeroki wybór opcji, aby „skroić" przepisy na miarę własnych potrzeb.

Stosowne uchwały mają być podejmowane przez sejmiki wojewódzkie. Czy pozostałe jednostki samorządu terytorialnego będą więc miały jakikolwiek wpływ na kształt takiej uchwały?

- Uchwała może obejmować swoim zakresem zastosowania obszar od całości województwa po pojedynczą miejscowość, a nawet jej część. Ulokowanie przedmiotowych kompetencji na poziomie województwa wynika z faktu, że w polskim systemie prawnym zasadniczo to właśnie samorządy wojewódzkie są odpowiedzialne za kwestie związane z jakością powietrza. Nie oznacza to jednak, że żadnej roli nie mają do odegrania gminy, których przyjmowane przepisy będą dotyczyć w sposób bezpośredni. Wręcz przeciwnie, ponieważ przyjęcie uchwały przez sejmik jest fakultatywne, wskazane jest, aby to właśnie gminy występowały z inicjatywą do władz województwa.

Dobrym przykładem w tym zakresie może być Kraków, który aktywnie wspierał i wspiera przyjmowanie tego typu regulacji dla obszaru miasta. Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, projekt uchwały musi być obligatoryjnie konsultowany z organami wykonawczymi właściwych gmin i powiatów, a także z lokalną społecznością.

We wrześniu Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie orzekł, że tzw. krakowska uchwała antysmogowa nie wejdzie w życie, wskazując, że władza samorządowa przekroczyła swoje ustawowe kompetencje. Co podpisanie ustawy antysmogowej oznacza dla stolicy Małopolski?KOMENTARZE (5)

 • QAZ , 2015-11-13 17:12:23

  Dlaczego nie ma mowy o spalaniu śmieci w tym plastiku i gum?
 • hanka, 2015-11-13 00:13:03

  Problem nie jest w opale, tylko w technologii spalania. W starych, nieefektywnych kotłach, piecykach, kominkach. Są mądre rozwiązania, z których warto skorzystać: USA. "W dniu 3 lutego 2015 r Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zaktualizowała normy czystego powietrza związane z og...rzewaniem domów mieszkalnych drewnem, aby nowe piece miały spalanie znacznie czystsze i , by uległa poprawie jakość powietrza w społeczności, gdzie ludzie opalają drewnem dla uzyskania ciepła. (..) Ostatecznie te nowe zasady, czyli "Nowe normy działania źródeł" (NSP), będą wprowadzane stopniowo , poprzez limity emisji na okres pięciu lat, począwszy od tego roku. Standardy mają zastosowanie tylko do nowych grzejników z drewna i nie wpłynie grzejniki drewna już używany w domach......" www2.epa.gov/residential-wood-heaters/fact-sheet-summary-requirements-woodstoves-and-pellet-stoves KANADA. Gdyby piece i kominki miały jasno określone normy DOPUSZCZAJĄCE do użytkowania, powietrze byłoby tak czyste, jak w Kanadzie. Sami zobaczcie jak ogromne są różnice w emisji różnych "kotłów": web.uvic.ca/carex/emp/wp-content/uploads/2014/06/Victor%202007.pdf  rozwiń
 • JanuszPOlikot, 2015-11-12 20:41:48

  Muszą gdzieś upchnąc gaz króry Pawlak zakontraktował z Ruskimi......