Ustawa metropolitalna przyjęta. Radość na Śląsku?

  • Agnieszka Widera/PAP
  • 25-09-2015
  • drukuj
Sejm przyjął ustawę o związkach metropolitalnych. - To szansa na skuteczniejsze zarządzanie regionem - nie kryje radości Wojciech Saługa, marszałek śląski.
Ustawa metropolitalna przyjęta. Radość na Śląsku?

Takimi słowami marszałek Saługa podzielił się - jego zdaniem - radosną nowiną o uchwaleniu przez Sejm ustawy metropolitalnej. Ustawa metropolitalna dotyczy Śląska, Trójmiasta, Poznania, Wrocławia i innych polskich dużych ośrodków miejskich.

Jacek Brzezinka zamieścił nawet zdjęcie z głosowania.

 

Jeszcze w czwartek wieczorem (24 września) projekt ustawy metropolitalnej ponownie trafił do sejmowych komisji: administracji i cyfryzacji oraz samorządu terytorialnego.  Posłowie mieli podzielone zdania, tak jak wcześniej samorządowcy. Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich zwracał uwagę na wątpliwości jakie budził pierwotnie zaproponowany sposób powoływania organu uchwałodawczego związku metropolitalnego. Z kolei Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego podkreślało, że samorządy mogą się stać członkami związku metropolitalnego wbrew swoje woli.

W piątek został przyjęty projekt z poprawkami sugerowanymi przez stronę samorządową.

Sprawę skomentował na Twitterze także Rafał Kerger, redaktor naczelny Portalsamorzadowy.pl.

Związek metropolitalny czyli co?

Związek metropolitalny ma być - zgodnie z ustawą - zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. W skład związku metropolitalnego wchodzą: gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego i powiaty, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego.

Za obszar metropolitalny w rozumieniu ustawy rozumie się spójną pod względem przestrzennym sferę oddziaływania miasta, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, zamieszkałą przez co najmniej 500 tysięcy mieszkańców.

Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku; współdziałania w ustalania przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku metropolitalnego.

Nie przeszła poprawka zgłoszona przez posła Antoniego Mężydłę (PO) przewidująca, że jeżeli w województwie, na obszarze którego ma zostać utworzony związek metropolitalny, siedziby wojewody i sejmiku województwa są w różnych miastach na prawach powiatu, to związek metropolitalny może zostać utworzony, jeżeli w jego skład wchodzą obydwa te miasta. Jak wyjaśnił Mężydło, chodziło o to, aby w jednym powiecie metropolitalnym znalazły się zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń.

Poseł PO Paweł Olszewski przekonywał, że nie można zmuszać do współpracy Bydgoszczy z Toruniem. "My nie wykluczamy tej współpracy, ale to musi być za zasadach partnerskich, a nie odgórnych uregulowań, które sobie wymyślił poseł Mężydło" - podkreślił.

Zgodnie z ustawą, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych - przez wskazanie gmin wchodzących w skład obszarów metropolitalnych - tworzy w poszczególnych obszarach metropolitalnych związki metropolitalne, ustalając jednocześnie ich nazwy. Wydając rozporządzenia Rada Ministrów uwzględnia: koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

W przypadku tworzenia związku metropolitalnego, premier na wniosek wojewody - zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej - wyznacza pełnomocnika do spraw utworzenia związku metropolitalnego spośród pracowników podległych wojewodzie.

Wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego wynosi 5 proc. Nie przeszła poprawka SLD, zgodnie z którą wysokość we wpływach z podatku dochodowego miała wynosić 8 proc.

Za ustawą ostatecznie głosowało 239 posłów, na "nie" było 48, a wstrzymało się od głosu 139 posłów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do POLAK: niektórym z warszawki wydaje się, że są polakami a wystarczy spojrzeć w przeszłość, kto zbudował kolej tramwaje mosty w stolicy i wygonił konie na służewiec

normalny, 2015-09-26 01:45:19 odpowiedz

Do POLAK: Ty przede wszystkim nie Polak, a idiota.

Ślązak, 2015-09-25 20:42:18 odpowiedz

Do POLAK: idiota

Polak, 2015-09-25 19:45:19 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU