Ustawa metropolitalna, Sejm: obszar metropolitalny od 500 tys. mieszkańców

Warunkiem utworzenia obszaru metropolitalnego będzie 500 tys. mieszkańców - taką decyzję podjął Sejm odrzucając poprawki Senatu, który chciał zmniejszenia tej liczby do 350 tys. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.
Ustawa metropolitalna, Sejm: obszar metropolitalny od 500 tys. mieszkańców
Obszar metropolitalny będzie musiał liczyć przynajmniej 500 tys. mieszkańców - zdecydował Sejm

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapewnia, że ustawa jest korzystna dla gmin wiejskich i małych miast.

W zeszłym tygodniu Senat przyjął poprawki do ustawy o związkach metropolitalnych, jedna z nich zakładała, że do utworzenia obszaru metropolitalnego wystarczy, że będzie go zamieszkiwać 350 tys. mieszkańców, a nie jak zaproponował Sejm - 500 tys. Posłowie jednak w piątek nie przychylili się do tej zmiany.

Zasady finansowania związków metropolitalnych

Sejm rozpatrzył także szereg innych senackich poprawek. I tak odrzucone zostały m.in. dwie poprawki dotyczące zmian zasad finansowania działalności związków metropolitalnych. Senat chciał, by ograniczyć poziom oraz czas finansowania związku metropolitalnego z budżetu państwa. Tej poprawce sprzeciwiał się szef MAiC Andrzej Halicki.

Posłowie przyjęli natomiast dwie poprawki dotyczące działalności pełnomocnika ds. utworzenia związku metropolitalnego. Pozostałe poprawki miały głównie charakter techniczny i porządkujący.

Podsekretarz stanu w MAiC Jan Grabiec powiedział, że metropolizacja jest procesem globalnym, który dotyczy wszystkich rozwiniętych państw. "Instrumenty, które daje ustawa metropolitalna pozwalają tak zorganizować ten proces, żeby było on również korzystny nie tylko dla dużych miast, ale też dla obszarów położonych wokół dużych miasta, dla gmin wiejskich i małych miasteczek" - mówił Grabiec w trakcie głosowań nad poprawkami.

Dodał, że te mniejsze miejscowości będą mogły korzystać z "dobrodziejstw tej ustawy", czyli możliwości zorganizowania wspólnej polityki rozwoju i zintegrowanego systemy transportu publicznego. "To szansa dla ponad połowy mieszkańców Polski na to, by żyli na poziomie metropolii europejskiej" - zapewnił Grabiec.

Podkreślił, że ustawa metropolitalna to nowe narzędzie w rękach polskich samorządów.

Minister Andrzej Halicki podkreślił, że ustawa metropolitalna jest "fundamentalnie ważna". Dodał, że wnosi szansę na bardzo dynamiczny rozwój kraju. Podziękował inicjatorom powstania ustawy - posłowi PO Markowi Wójcikowi, ale także opozycji.

Sejm uchwalił ustawę o związkach metropolitalnych pod koniec września. Umożliwia ona m.in. tworzenie - przez rozporządzenie Rady Ministrów - związków metropolitalnych, do zadań których należałoby m.in. kształtowanie ładu przestrzennego i rozwoju obszaru związku.

Związek metropolitalny

Zgodnie z ustawą związek metropolitalny ma być zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym.

Za obszar metropolitalny rozumie się spójną pod względem przestrzennym sferę oddziaływania miasta, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 tys. mieszkańców.

W skład związku metropolitalnego wchodzić mają: gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego i powiaty, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU