PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o dochodach samorządów do poprawy

  • PAP    12 grudnia 2013 - 07:16
Ustawa o dochodach samorządów do poprawy

Senatorowie opozycji złożyli w środę poprawkę wykreślającą z noweli ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapis, który miał umożliwić zmniejszenie janosikowego płaconego przez najbogatsze samorządy. W przyszłym roku skorzystałoby z tego przede wszystkim Mazowsze.
Poprawka, złożona przez senatorów PiS, zakłada wykreślenie z noweli artykułu mówiącego o tym, że jeśli w przyszłym roku dane województwo będzie musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to kwota powyżej tej wartości zostanie spłacona w ratach rozłożonych na lata 2015-2017.

Artykuł ten znalazł się w noweli za sprawą poprawki posłów PSL i miał na celu odciążenie województwa mazowieckiego, które w 2014 r. będzie musiało uiścić 640 mln zł janosikowego.

Czytaj też: Mazowsze dostanie pożyczkę na janosikowe?

Janosikowe - to systemem subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów na rzecz biedniejszych. Spośród województw jedynym płatnikiem netto janosikowego jest Mazowsze.

Poprawką senatorów zajmą się połączone komisje: budżetu oraz samorządu terytorialnego.

Celem procedowanej w Senacie nowelizacji, którą przygotował rząd, jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej. W uzasadnieniu do przepisów wskazano, że przyjęte rozwiązania będą podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa. Ustawa określa, dla jakich samorządów będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej. Zgodnie z nowymi przepisami będą mogły z niej skorzystać jednostki, w których dochody są niższe od średnich dochodów gmin, powiatów i województw.

Na dodatkowe pieniądze będą mogły liczyć też samorządy realizujące zadania własne z zakresu pomocy społecznej (np. na poprawę funkcjonowania domów pomocy społecznej) oraz jednostek, które zostały dotknięte stratami w infrastrukturze w wyniku zdarzeń losowych.

Uprawnione do uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej będą też gminy, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa.

W noweli wskazano, że 16 grudnia każdego roku budżetowego będzie datą podziału środków rezerwy subwencji ogólnej. Data ta powiązana jest z terminem przekazywania ostatniej raty części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z faktem, że rezerwa ta w części pochodzi ze zwrotów nienależnych kwot z subwencji ogólnej.

Rezerwę subwencji ogólnej będzie dzielił minister finansów w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z nowelą do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.