PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o imprezach turystycznych: Biuro turystyczne o niewypłacalności będzie informować marszałka

  • PAP/MN    31 lipca 2017 - 18:57
Ustawa o imprezach turystycznych: Biuro turystyczne o niewypłacalności będzie informować marszałka
W ustawie poprawiono i doprecyzowano funkcjonujące rozwiązania prawne, m.in. mające zabezpieczać podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki. (fot. pixabay)

W przypadku niewypłacalności biuro turystyczne będzie miało obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji i przedstawić dokumentację, niezbędną do zorganizowania powrotu turystów do kraju - proponuje rząd.
• Takie m.in. zapisy zawiera projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, którą, jak informuje CIR, 31 lipca zaakceptowała Rada Ministrów.

• Ustawa ma się stać najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.

• Projekt definiuje na nowo, czym jest "usługa turystyczna".

 

Jak zaznacza CIR w komunikacie po posiedzeniu rządu, "przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo podróżnych korzystających nie tylko z tradycyjnych biur podróży, ale także konstruujących indywidualne pakiety wakacyjne za pośrednictwem internetu, dostosowane do własnych potrzeb".

"Zmiany są konieczne, bo w praktyce (częściowo lub całkowicie) poza zakresem regulacji prawnych pozostają usługi turystyczne oferowane nowymi kanałami dystrybucji (korzystanie z ofert internetowych) oraz realizowane na potrzeby konkretnego klienta (indywidualizacja imprez turystycznych, łączenie różnych usług turystycznych)" - czytamy w komunikacie CIR.

Projekt wdraża do polskiego prawa dyrektywę UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

W projekcie ustawy określono warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych w Polsce oraz za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi zawierane są przez przedsiębiorców mających siedzibę w naszym kraju, a także zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Czytaj też: Oto najbogatsze miasta, województwa, wsie i powiaty

Nowe rozwiązania autorstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki przewidują m.in. objęcie przedsiębiorców oferujących tzw. "pakiety dynamiczne" takimi samymi obowiązkami, jakie mają organizatorzy turystyczni.

Chodzi np. o turystyczne obiekty noclegowe, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, podmioty świadczące usługi lądowego transportu pasażerskiego, agentów turystycznych. Do organizatorów turystyki mają być zaliczone także "podmioty niebędące przedsiębiorcami, a zajmujące się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych dla dużej grupy podróżnych". Oznacza to m.in. konieczność opłacania przez nich składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Projekt definiuje na nowo, czym jest "usługa turystyczna".

Będzie ona, jak podaje CIR, zawierać cztery elementy: przewóz pasażerów (lotniczy, kolejowy, autokarowy, promowy, statkiem); zakwaterowanie (np. w hotelu) w innych celach niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; każda inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części wskazanych wyżej usług.

W projekcie zdefiniowano także pojęcie "imprezy turystycznej" (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki określone w ustawie) i coraz bardziej popularnych "powiązanych usług turystycznych" (nie stanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami tych usług, spełniające warunki wskazane w ustawie).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.