PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o jawności życia publicznego: "Skierowana przeciwko organizacjom i zwykłym obywatelom"

  • aw    30 października 2017 - 14:41
Ustawa o jawności życia publicznego: "Skierowana przeciwko organizacjom i zwykłym obywatelom"
Ustawa poszerza krąg osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (fot.: shutterstock.com)

Ograniczania prawa do informacji poprzez wykorzystanie przepisu o „uporczywym” składaniu wniosku, opłaty za przygotowanie informacji, poszerzenie kręgu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, brak ochrony prywatności, wypaczenie idei „sygnalistów”, ograniczenia przejrzystości w procesie stanowienia prawa - to zdaniem organizacji pozarządowych najważniejsze problemy, z jakimi możemy mieć do czynienia, jeśli ustawa o jawności życia publicznego wejdzie w życie.
• Nie milkną kontrowersje związane z projektem ustawy o jawności życia publicznego.

• Wprawdzie zainteresowanym dano czas na zgłaszanie uwag, ale czas ten jest bardzo krótki i mija 3 listopada.

• Tymczasem lista przepisów wzbudzających obawy się wydłuża.

Przypomnijmy 23 października Mariusz Kamiński przedstawił założenia ustawy o jawności życia publicznego. Ma ona zastąpić ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczną, ustawę o lobbingu, ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska alarmowała, że oprócz rozwiązań na pierwszy rzut oka korzystnych, ustawa „przemyca” regulacje niszczące jawność.

Autorom projektu zarzucano także, że do projektu nie przeprowadzono właściwych konsultacji społecznych.

- Wbrew zapowiedziom, konsultacje publiczne projektu mają powierzchowny, iluzoryczny i pośpieszny charakter. Minimalny standard określony w uchwale RM regulującej prace rządu przewiduje co najmniej 14 dni na zgłoszenie uwag do projektu aktu prawnego. Tymczasem autorzy ustawy początkowo sprowadzić chcieli konsultacje publiczne do jednego spotkania w Warszawie, co ogranicza możliwość udziału osób spoza stolicy oraz tych, które z innych przyczyn nie mogłyby wziąć w nim udziału. Pod wpływem krytyki przyznano 6 dni roboczych na zgłaszanie pisemnych uwag. Opinie o projekcie ustawy o jawności zgłaszane mają być do 3 listopada na adres: sluzby@kprm.gov.pl, a 6 listopada przedstawione ma być ich podsumowanie - podnosi Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Stworzone więc grupę organizacji zaniepokojonych planami służb w kwestii reglamentowania prawa do wiedzy i prawa do wypowiadania się. Wszystkie te organizacje pracują nad szczegółowymi opiniami.

Oto najważniejsze problemy zgłaszane przez organizacje a wynikające z projektu ustawy:

1. Informacja publiczna: uporczywa niejawność

Zdaniem organizacji pozarządowych projekt wprowadza kolejną możliwość ograniczania prawa do informacji: urząd może odmówić udzielenia informacji, oceniając, że wniosek składany jest w sposób „uporczywy” oraz że jego realizacja „znacząco utrudniałaby działalność podmiotu zobowiązanego”.

- W demokratycznym państwie prawa jest niedopuszczalne ograniczanie konstytucyjnego prawa do informacji ze względu na tak szerokie i w żaden sposób niezdefiniowane przesłanki. 16-letnie doświadczenie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej rodzi uzasadnione obawy, że to nowe ograniczenie będzie szeroko przez władze wykorzystywane. Zwłaszcza że oceną, czy wniosek jest „uporczywy”, zajmie się ten, do którego ten wniosek wpłynie. Proponowana zmiana odwraca istotę prawa do informacji – teraz to nie urząd czy inna instytucja będzie się skupiał na udostępnianiu informacji, ale wnioskodawca będzie zastanawiał się nad tym, czy składany przez niego wniosek nie zostanie uznany za uporczywy – komentuje Watchdog Polska.

2. Informacja publiczna: zanim się dowiesz, zapłać

Projekt zakłada możliwość uzależnienia udostępnienia informacji publicznej od wniesienia opłaty za jej przygotowanie. Możliwość zażądania opłaty za udostępnienie informacji istnieje już dzisiaj, ale jej niewniesienie lub zakwestionowanie jej wysokości nie blokuje uzyskania informacji.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.