PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o jawności życia publicznego sprzeczna z RODO?

  • AW    17 listopada 2017 - 11:30
Ustawa o jawności życia publicznego sprzeczna z RODO?
Zgodnie z projektem ustawy ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej nie dotyczy postępowań administracyjnych (fot.shutterstock.com)

Ustawa o jawności życia publicznego ma zwiększyć transparentność życia publicznego dla obywateli – zakłada PiS. - Niestety w obecnej treści projekt ten może budzić wątpliwości w związku z realizacją zobowiązań wynikających z RODO – komentuje Adam Lipiński z ODO 24, firmy zajmującej się szkoleniami w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa  informacji.
• 23 października 2017 r. został opublikowany projekt ustawy o jawności życia publicznego.

• Adam Lipiński z ODO 24, firmy zajmującej się szkoleniami w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji zwraca uwagę na szereg wątpliwości, w tym sprzeczności projektu z przepisami RODO.

• Jego wątpliwości budzi też rozszerzenie listy podmiotów składających oświadczenia majątkowe czy nieprecyzyjne zapisy dotyczące „sygnalistów”.

Ekspert z firmy ODO 24 wśród pozytywnych zmian sygnalizowanych projektem ustawy o jawności życia publicznego wymienia chęć zwiększenia transparentności państwa, ujednolicenie przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych oraz próbę uregulowania kwestii lobbingu zawodowego.

Wytyka jednak wiele nieścisłości w dokumencie, które jeśliby weszły w życie, mogą z jednej strony stanowić zagrożenie dla ochrony danych osobowych, a z drugiej wręcz utrudnić mieszkańcom dostęp do informacji.

Udostępnianie niezanonimizowanych decyzji administracyjnych jako informacji publicznej

Jak zwraca uwagę Adam Lipiński, zgodnie z projektem ustawy ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej nie dotyczy postępowań administracyjnych. Jego zdaniem może to doprowadzić do udostępniania niezanonimizowanych decyzji organów oraz akt spraw administracyjnych. W prosty sposób umożliwi to zapoznanie się z danymi osób biorącymi udział w postępowaniu.

Problem zauważył już GIODO podnosząc, że „rozwiązanie to stanowi poważną ingerencję w konstytucyjnie gwarantowanym prawie do ochrony prywatności oraz autonomii informacyjnej jednostki”.

Brak adekwatności i sprzeczności z przepisami RODO

Projektodawca zaproponował w treści aktu utworzenie tzw. Rejestru Korzyści, w którym maja być ujawniane uzyskiwane korzyści przez między innymi Członków Rady Ministrów, sekretarzy czy kierowników urzędów centralnych. Problem w tym, jak zauważa ekspert, że nie został wskazany dokładny katalog danych osobowych jakie będą przetwarzane w tym rejestrze. Ponadto doprecyzowania wymaga, w jakim celu oraz jak długo informacje w tym rejestrze mają być przechowywane oraz zasady ich usuwania.

- Z kolei w przypadku proponowanego Rejestru Lobbystów budzić wątpliwości może obligatoryjne dołączanie - przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami i wykonujące lobbing zawodowy - do zgłoszenia kopii stron dokumentu potwierdzającego ich tożsamość. Zapis ten może być niezgodny z zasadą adekwatności wynikającej z przepisów RODO, gdyż nie wyjaśnione zostało w jakim celu dane osobowe, w postaci kopii stron dokumentu potwierdzającego tożsamość, są zbierane – mówi Adam Lipiński, ODO 24.

Kolejną nieścisłością dotyczącą przepisów RODO może być sześcioletni okres retencji oświadczeń majątkowych na stronach BIP. Okres ten nie został nigdzie uzasadniony. Jest to niezgodne z zasadą ograniczenia czasowego, wynikającą z RODO, w myśl której obowiązek przechowywania danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie może być dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Czy leci z nami pilot?, 2018-01-02 17:30:26

    Do JarekJarek: oczywiście w dobie ochrony danych osobowych powinno się pisać na przykład "premier MM" i ewentualny wizerunek premiera powinien być opatrzony ciemnym pasem na linii oczu... Będziemy liderami ochrony prywatności...
  • JarekJarek, 2018-01-02 16:16:57

    Już zaczyna się kombinowanie, a prawda taka, że RODO ma służyć i konsumentom i przedsiębiorcom. To potrzebna zmiana. Szczególnie w dobie ciągłych kradzieży danych. Polecam zapoznać się z tym poradnikiem, wiele wyjaśnia o RODO poznajrodo.pl/e-book/