PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych: Gminy będą składać sprawozdania resortowi finansów

  • PAP/MN    27 października 2017 - 11:48
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych: Gminy będą składać sprawozdania resortowi finansów
Obecnie samorządy nie mają obowiązku składania takich raportów do MF. (fot. mf.gov.pl)

Gminy będą przekazywać resortowi finansów sprawozdania podatkowe - przewiduje uchwalona w piątek (27 października) przez Sejm bez poprawek nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
• Obecnie Ministerstwo Finansów uzyskuje dane na temat podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego dzięki dobrowolnym badaniom ankietowym gmin.

• Zdaniem MF jest to pracochłonne i kosztowne, i znacznie utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej.

• Za zmianą opowiedziało się 424 posłów, przeciw było 13, a jeden wstrzymał się od głosu.

Zmiana przewiduje, że samorządowe organy podatkowe będą przekazywać Ministerstwu Finansów raporty o podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Celem przygotowanych przez rząd zmian jest wprowadzenie obowiązku corocznego przekazywania przez organy podatkowe wybranych informacji o podatku od nieruchomości, rolnym oraz podatku leśnym. Raporty będzie otrzymywać minister finansów.

Obecnie samorządy nie mają takiego obowiązku. Sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu w odniesieniu do tych podatków dotyczy tylko dochodów budżetowych oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej.

Czytaj też: Obywatele będą spowiadać się fiskusowi

Natomiast samorządy nie raportują i nie gromadzą danych o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Ministerstwo Finansów uzyskuje dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dzięki dobrowolnym badaniom ankietowym gmin przeprowadzanym w odstępach kilkuletnich.

Zdaniem resortu finansów jest to pracochłonne i kosztowne, znacznie utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej, a w szczególności projektowania zmian w systemie opodatkowania nieruchomości, w tym szacowanie skutków tych zmian.

MF uważa, że problem rozwiąże wprowadzenie przepisów nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania odpowiednich sprawozdań. Będą one obejmować informacje o zagregowanych podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o zagregowanych podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

Czytaj też: Nowa Ordynacja podatkowa: Potrzebna czy zbyt szczegółowa?

"Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy. Sprawozdanie będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Zdaniem MF dane te zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych, m.in. umożliwią oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania. Możliwe będzie też określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy. Ponadto, jak uważa MF, dane te zwiększą możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz zajmie się nią Senat.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.