PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych do Trybunału Konstytucyjnego?

  • MN    28 czerwca 2017 - 12:35
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych do Trybunału Konstytucyjnego?
Andrzej Duda skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego? (fot. prezydent.pl)

Samorządowcy wystosowali apel do prezydent RP, Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Chcą, aby zgodność ustawy z konstytucją zbadał Trybunał Konstytucyjny.
• Regionalne izby obrachunkowe będą mogły kontrolować gospodarkę finansową samorządów pod kątem rzetelności, gospodarności i celowości.

• Samorządowcy uważają, że jest to niezgodne z art. 171 Konstytucji RP i dodają, że prawo do prowadzenia kontroli w szerszym zakresie ma tylko Najwyższa Izba Kontroli.

• Przypominają Andrzejowi Dudzie o jego niedawnym spotkaniu ze stroną samorządową i apelują o skierowanie ustawy do TK.

Sejm uchwalił 8 czerwca nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, którą w ubiegłym tygodniu Senat przyjął bez poprawek. Samorządowcy podnoszą, że ustawa została uchwalona przez Sejm w wersji kompromisowej w stosunku do pierwotnego sprawozdania Podkomisji, nadal jednak odmiennie niż w projekcie rządowym, uzgodnionym ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czytaj też: Platforma Obywatelska będzie apelować do prezydenta o niepodpisywanie znowelizowanej ustawy o RIO

W apelu do prezydenta Andrzeja Dudy przedstawiciele KWRiST przypominają sporne zapisy znowelizowanej ustawy, która poszerzyła kompetencje RIO:

Art. 5. 1. Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności z prawem i rzetelności.

2. Kontrola gospodarki finansowej jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–6, w zakresie tytułów określonych w art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium gospodarności.

3. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości.

Czytaj też: Premier o nowelizacji ustawy o RIO: To nie bat na samorządowców

W apelu zwrócono uwagę, że izby kontrolują gospodarkę finansową JST w celu sprawowania nad nimi nadzoru, którego kryterium jest jasno określone w Konstytucji. Prawo do prowadzenia kontroli w szerszym zakresie posiada jedynie Najwyższa Izba Kontroli (art. 203 ust. 2 Konstytucji).

Samorządowcy zauważają również, że dotychczasowe brzmienie art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych również rozszerzało zakres kontroli RIO, jednak tylko w odniesieniu do zadań zleconych, co jest zgodne z powszechnie przyjętą doktryną. Mówią też o niezgodności przepisów z art. 171 Konstytucji RP.

Czytaj też: Morawiecki o RIO: Nastąpiło za duże przybliżenie kontrolowanych i kontrolujących

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.